DUMNEZEU SE GÂNDEȘTE LA TINE | World Challenge

DUMNEZEU SE GÂNDEȘTE LA TINE

David WilkersonMarch 31, 2017

Am un scurt mesaj pentru cei care trec prin situații copleșitoare și dureroase. Nu mă adresez celor care acum se bucură de un timp de odihnă de la suferință, care nu sunt în nici un fel de durere sau întristare. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru acele momente de odihnă liniștită.

De fapt, primesc multe scrisori de la urmași prețioși ai lui Isus care trăiesc cu o durere lăuntrică incredibilă și în situații de criză: divorț, copii dependenți de droguri sau în închisoare, moartea unuia dintre soți. O femeie cu o dragoste profundă pentru Domnul jelește moartea copiilor ei care s-au asfixiat într-un incendiu. Un pastor plânge după soția lui, care l-a părăsit pe el și copiii lui pentru o iubită lesbiană. 

Am un mesaj pentru voi, oameni evlavioși care suferiți. În Psalmul 40, David își înălța glasul: „Căci rele fără număr mă împresoară.....Izbăvește-mă, Doamne! Vino, Doamne, degrabă în ajutorul meu!” (Psalmul 40:12-13). „Să se bucure și să se veselească în Tine toți cei ce Te caută!...Eu sunt sărac și lipsit, dar Domnul se gândește la mine. Tu ești ajutorul și izbăvitorul meu: nu zăbovi, Dumnezeule!”(Psalmul 40:16-17).

Am fost atât de binecuvântat și mângâiat de acest cuvânt din versetul 17: „Domnul se gândește la mine.” Închipuie-ți acest lucru! Domnul care a creat toate lucrurile, Dumnezeul acestui univers, se gândește la mine. Chiar acum, în ceasul nevoii tale, gândurile Lui sunt la tine.

Când Israel era captiv în Babilon, jelind după pierderea căminelor lor și a familiilor, Dumnezeu le-a trimis un cuvânt prin prorocul Ieremia: „Căci Eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde” (Ieremia 29:11). Dumnezeu a spus poporului Lui: „Coșmarul vostru va avea un sfârșit. Eu am numai gânduri bune, pline de iubire față de voi, și dacă Mă veți căutați cu toată inima voastră, Mă veți găsi.”

 Varsă-ți inima înaintea Domnului. El se gândește la tine!

Download PDF