DUMNEZEUL SE FOLOSEȘTE DE CEL ZDROBIT | World Challenge

DUMNEZEUL SE FOLOSEȘTE DE CEL ZDROBIT

Jim CymbalaMay 11, 2019

În mod ciudat, Dumnezeu iubește să aleagă oamenii neînsemnați, neinstruiți și imperfecți pentru a realiza lucruri uimitoare. Avraam a mințit când a fost sub presiune, Moise a ucis un om înainte de a deveni eliberatorul lui Israel, familia regelui David l-a respins fiind doar un băiat păstor, iar apostolul Petru era un pescar fără formare religioasă formală.

"De pildă, fraţilor, uitaţi-vă la voi care aţi fost chemaţi: printre voi nu sunt mulţi înţelepţi în felul lumii, nici mulţi puternici, nici mulţi de neam ales. Dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii, ca să le facă de rușine pe cele înţelepte. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii, ca să le facă de rușine pe cele tari. Şi Dumnezeu a ales lucrurile josnice ale lumii şi lucrurile dispreţuite, ba încă lucrurile care nu sunt, ca să nimicească pe cele ce sunt; pentru ca nimeni să nu se laude înaintea lui Dumnezeu."(1 Corinteni 1:26-29).

Rețineți că aceste cuvinte au fost scrise unei adunări de credincioși în Isus, nu unui cler. În cazul în care vă simțiți nepotriviți și neînvățați când Duhul vă cheamă, vă rugăm să vă amintiți că acesta este modul în care Dumnezeu lucrează de obicei, pentru ca El să fie Cel care să primească toată slava.

Să ne uităm la Pavel pentru o clipă. El era evreu, pregătit ca fariseu și expert în predarea Vechiului Testament. Nimeni nu a fost mai bine pregătit să dea vestea bună poporului evreu, dar nu a fost acesta locul în care Dumnezeu l-a pus pe Pavel. În schimb, El l-a folosit pentru a răspândi Evanghelia neamurilor!

Când Duhul lui Dumnezeu mișcă lucurile, scopurile Sale sunt dezvăluite și realizate în moduri pe care niciun comitet, un test de personalitate sau un program de calculator nu le-ar putea dezvălui vreodată. Hristos nu a murit pe cruce ca noi să ne petrecem timpul pe pământ stând doar în jurul așteptării revenirii Lui. Isus a spus: "Secerișul este mare, dar lucrătorii sunt puțini." (Matei 9:37). Isus a spus că există o lipsă de lucrători, dar slujirea adevărată va fi făcută prin Duhul lui Dumnezeu, prin tine și prin mine, realizând lucrări dincolo de cea mai bogată imaginație. Totul începe atunci când vă oferiți ca să slujiți.

Jim Cymbala a început lucrarea din Brooklyn Tabernacle cu mai puțin de douăzeci de membri, într-o clădire mică, într-o zonă periculoasă a orașului. Nativ din Brooklyn, el a fost un vechi prieten al lui David și al lui Gary Wilkerson.

Download PDF