Durere față de păcat | World Challenge

Durere față de păcat

David Wilkerson (1931-2011)April 3, 2020

Mulți creștini Îl iubesc pe Isus, și totuși păcătuiesc împotriva luminii pe care au primit-o. Au auzit mii de predici despre neprihănire, au citit Biblia zilnic, ani de zile și au petrecut nenumărate ore în rugăciune. Cu toate acestea, au permis ca un păcat să rămână în viața lor și să-și întrerupă comunicarea cu Isus. Când Duhul Sfânt condamnă un păcat care nu a fost niciodată tratat, vine cu un avertisment: „Acest păcat trebuie îndepărtat! N-am să aprob faptul că îl permiți!”

Regele David a păcătuit și Domnul a expus lucrul acesta pentru ca toată lumea să vadă (citiți relatarea din 2 Samuel 11 și 12). El a suferit multe necazuri din exterior și a fost chinuit pe dinăuntru, temându-se că Domnul l-ar fi părăsit cu desăvârșire: „M-ai aruncat în groapa cea mai de jos, în întuneric, în adâncuri.” (Psalmul 88:6). În timp ce multe tulburări au apăsat asupra lui David, el a mărturisit: „Mi-aduc aminte de Dumnezeu şi gem; mă gândesc adânc în mine şi mi se mâhneşte duhul.” (77:3)

David simțea durere privind situația creată, iar rușinea cauzată a fost atât de copleșitoare încât L-a rugat pe Dumnezeu: „Izbăveşte-mă de toate fărădelegile mele! Nu mă face de ocara celui nebun!” (39:8). Fiecare clipă după ce se deștepta era încărcată de gânduri, crezând că este aruncat la pământ de mânia Lui. El a strigat: „Doamne, nu mă mustra în mânia Ta şi nu mă pedepsi în urgia Ta!” (38:1). David a strigat din adâncul inimii sale: „Ai milă de mine, Dumnezeule” (51:1), iar Domnul s-a grăbit să-l ierte și să restaureze părtășia dulce cu el.

Dacă aveți vreun sentiment al eșecului și ați devenit slab, bolnav în suflet, aproape de leșin, poate se datorează faptului că păcatul vostru a rupt comuniunea cu Dumnezeu. Dar slavă Domnului pentru mila Lui! El pune în spiritul tău o teamă sfântă, iar acesta este un lucru bun. Când Domnul îl vede pe unul dintre copiii Săi luptându-se cu vreun păcat sau robie, El vine repede în ajutor pentru a-l readuce pe calea ascultării și a păcii.

Fiți siguri, Dumnezeu a promis iertare pentru orice păcat: „Căci le voi ierta nelegiuirea şi nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatul lor.” (Ieremia 31:34) Primiți această iertare și mergeți într-o libertate reînnoită și într-o dulce părtășie cu Tatăl vostru ceresc.

Download PDF