Ești tu plin de curaj? | World Challenge

Ești tu plin de curaj?

David Wilkerson (1931-2011)November 19, 2019

Cu toate că se vorbește în biserică despre războiul spiritual, foarte mulți creștini nu au învățat cum să reziste inamicului. De fapt, puțini creștini au învățat cum să se ridice în picioare și să lupte, iar mulți sunt ușor de sedus pentru diavol.

Cartea Judecătorilor ne spune: „Copiii lui Israel au făcut ce nu plăcea Domnului şi Domnul i-a dat în mâinile lui Madian, timp de şapte ani. Mâna lui Madian a fost puternică împotriva lui Israel. Ca să scape de Madian, copiii lui Israel fugeau în văgăunile munţilor, în peşteri şi pe stânci întărite.“ (Judecători 6:1-2). În fiecare an, la momentul recoltei, madianiții veneau asupra lui Israel cu mii de cămile, oi și vite, care au mâncau tot ce se putea vedea, lăsând Israelul complet sărăcit. Aceștia erau duși ca să locuiască în peșteri întunecate, în umiditate, înfometare, speriați și neajutorați. Atunci s‑a întâmplat ceva! După șapte ani de zile, israeliții au strigat la Domnul (6:6-7).

Un bărbat pe nume Ghedeon se simțea obosit și exasperat de această situație. Îngerul Domnului i sa arătat și i-a zis: „Domnul este cu tine, viteazule!” (Judecători 6:12). Ghedeon L-a întrebat pe acest Înger: „Rogu-te, domnul meu, cu ce să izbăvesc pe Israel? Iată că familia mea este cea mai săracă din Manase şi eu sunt cel mai mic din casa tatălui meu." Însă Îngerul i-a zis: „Eu voi fi cu tine, şi vei bate pe Madian ca pe un singur om.” (6:16)

Ghedeon a adunat armata lui, dar apoi Dumnezeu i-a cerut un lucru neobișnuit: „Trimite acasă fiecare soldat care se teme” (vezi 7:3) Cu alte cuvinte, Dumnezeu a spus lui Ghedeon: „Trebuie să am oameni ai credinței, oameni curajoși! Toți ceilalți trebuie să se roage până când li se va dezvolta coloana vertebrală.“ Criteriul acesta a împuținat armata în mod considerabil. Cu toate acestea, înainte ca totul să fie finalizat, Ghedeon a strâns o armată de luptători puternici, concentrați și motivați.

Scriptura ne poruncește să ne ridicăm în picioare, să fim puternici și să luptăm: „Vegheaţi, fiţi tari în credinţă, fiţi oameni, întăriţi-vă!” (1 Corinteni 16:13). Isus ne-a promis: „Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului.” (Matei 28:20) Dumnezeu caută și astăzi credincioși care își vor lupta propriile bătălii în credință și curaj. El îți spune: „De ce te temi? Poți avea încredere în Mine pentru a aduce victoria vieții tale! Ești mai puternic decât crezi și, amintește-ți, Eu sunt întotdeauna cu tine!”

Download PDF