El rămâne credincios pentru a împlini | World Challenge

El rămâne credincios pentru a împlini

David Wilkerson (1931-2011)January 2, 2020

Este posibil ca și creștinii neprihăniți, evlavioși, plini de Duh să ajungă atât de slabi și deprimați încât să simtă că nu mai pot continua? Să ajungă chiar la un pas de a renunța? Aceștia sunt credincioși care sunt aproape de Isus, care cunosc inima și gândirea Lui, care au luptat în rugăciune și au experimentat minunile Sale.

Cum ar putea fi posibil ca astfel de creștini să se simtă presați și tulburați, în disperare și deznădejde? Pentru unii pare că, din momentul în care și-au dăruit viața lor Domnului, tot ce au primit în schimb a fost suferință. Nimeni din biserică sau din afara ei n-a înțeles vreodată cum un Dumnezeu iubitor poate permite celor care I-au dăruit totul să treacă prin momente de mare necaz și disperare.

Gândiți-vă la Iov, care a suferit multe, dar a revenit la o viață de biruință. Sau la Ieremia, profetul plângerilor; de asemenea, un alt profet, Ilie. Toți au suferit depresie și sentimente de înfrângere în timpul luptelor lor, dar Dumnezeu i-a adus înapoi.

În Noul Testament, îl vedem pe apostolul Pavel. El a fost cu adevărat un om evlavios și de mare preț, care a renunțat la întreaga lume ca să-L câștige pe Hristos. Și-a consumat fiecare suflare pentru Stăpân. El a avut o revelație a lui Hristos așa cum nu a avut nicio altă persoană de pe pământ, iar epistolele lui i-au instruit pe oamenii lui Dumnezeu de-a lungul secolelor.

Cu toate acestea, Pavel a întâmpinat neliniște și încercări. Când s-a dus în Asia să predice Evanghelia, a avut parte numai de necazuri: „În adevăr, fraţilor, nu voim să vă lăsăm în necunoştinţă despre necazul care ne-a lovit în Asia, de care am fost apăsaţi peste măsură de mult, mai presus de puterile noastre, aşa că nici nu mai trăgeam nădejde de viaţă.” (2 Corinteni 1:8) 

Cum a putut să i se întâmple acest lucru unui om atât de puternic, folosit de Dumnezeu? Ei bine, Tatăl nostru le permite oamenilor Săi să treacă prin multe dificultăți, astfel încât credința lor să se crească prin acestea. Deci, cum ajungi la victorie? Secretul clar și simplu este să te încrezi în Duhul Sfânt, care rămâne în tine. Iar atunci te vei ruga și vei citi Cuvântul lui Dumnezeu cu credincioșie. Agață-te de promisiunile tale speciale și vei observa că și în momentul în care vrei să renunți, El va rămâne credincios ca să te salveze. Aleluia!

Download PDF