ERAU DEZLEGAŢI ÎN CUPTOR! | World Challenge

ERAU DEZLEGAŢI ÎN CUPTOR!

David Wilkerson (1931-2011)April 6, 2018

Știm cu toții bine povestea. Regele Nebucadnețar, conducătorul Babilonului, a convocat pe fiecare conducător din imperiul său îndepărtat să se adune pentru a onora zei falși. Împăratul a ridicat o imagine imensă, de aur, iar liderii curajoși - guvernatori, prinți, magistrați și oficiali ai provinciilor - împreună cu toți oamenii din țară, urmau să se conformeze decretului regelui și să se plece în fața imaginii. Și dacă nu? O condamnare instantă la moarte.

Şadrac, Meşac şi Abed-Nego, trei tineri excepționali evrei, au fost luaţi prizonieri și adusi la palat, instruiți să înveţe limba și numiți lideri în guvern. Când regele Nebucadnețar a poruncit ca toți să se plece în fața acelui dumnezeu fals, acești tineri au refuzat. Liderii invidioşi i-au raportat imediat regelui, care a izbucnit în furie și i-a adus înaintea lui. El a strigat cu glas tare „Cum îndrăzneşte un membru al propriului meu guvern să fie împotriva mea neascultând de poruncile mele!”

În acele zile, cei care nu ascultau de decretele regelui erau aruncați într-un cuptor încins. Împăratul a ordonat ca cuptorul să fie încins de șapte ori mai mult decât de obicei și a chemat din nou pe Şadrac, Meşac şi Abed-Nego: „Cine vă va scoate din mâinile mele?” Ei au răspuns: „Iată, Dumnezeul nostru căruia Îi slujim poate să ne scoată din cuptorul aprins, şi ne va scoate din mâna ta, împărate.” (Daniel 3:17)

Puteți fi siguri că acești trei tineri au simțit căldura cuptorului încins și sunt sigur că nu vroiau să moară. Dar ei aveau o credință incredibilă pusă în inimile lor de către Duhul Sfânt și erau statornici, fără să se îndoiască. Regele și partidul regal au urmărit cum oamenii erau legați și aruncați în cuptor.

Imaginați-vă uimirea lor când au văzut că bărbații mergeau deasupra cărbunelui încins- și un al patrulea Om în foc împreună cu ei! Legăturile lor au căzut și au ridicat mâinile, lăudând pe Dumnezeu! Isus a fost cu ei în criză și au ieșit din foc ca o mărturie pentru toți.

Download PDF