Este inima ta este fără vină? | World Challenge

Este inima ta este fără vină?

David Wilkerson (1931-2011)November 20, 2019

„Voi sunteţi martori, şi Dumnezeu de asemenea, că am avut o purtare sfântă, dreaptă şi fără prihană faţă de voi care credeţi.” (1 Tesaloniceni 2:10).

Pavel a fost un predicator puternic, care a putut să stea plin de curaj în fața oamenilor și să depună mărturie: „Alți lucrători împreună cu mine am trăit vieți fără prihană înaintea voastră și a lui Dumnezeu. Conduita noastră a fost dreaptă și curată. Umblu întotdeauna ca și cum ochii Lui ar fi asupra mea, iar voi sunteți martori al modului în care trăiesc.” El a dorit ca fiecare credincios să aibă aceeași putere pe care el o avea în îndrumarea oamenilor către Dumnezeu prin trăirea unei vieți fără vină. Dar cum putea trăi cineva în mod ireproșabil și ce caracterizează o astfel de viață? 

  1. Creștinul fără vină este un om care nu poartă înșelăciune în inima lui. Pavel a afirmat că el nu aducea o înșelare, propovăduind un lucru și totuși trăind altul. Însă el a avertizat, de asemenea, că anumiți bărbați urmau să pretindă că sunt apostoli. „Oamenii aceştia sunt nişte apostoli mincinoşi, nişte lucrători înşelători, care se prefac în apostoli ai lui Hristos.” (2 Corinteni 11:13). Pavel a spus: „Nu poți imita o umblare fără vină”.
  2. Creștinul fără prihană trăiește o viață curată. „Căci propovăduirea noastră nu se întemeiază nici pe rătăcire, nici pe necurăţie, nici pe viclenie.” (1 Tesaloniceni 2:3). Accentul lui Pavel aici este pus pe senzualitate și pofte. El spune: „Nimic necurat nu mi-a ieșit din gură. Conversația mea a fost pură, izvorâtă dintr-o inimă curată.” Cui i-a fost curățită inima nu ar trebui să spună glume murdare, să facă aluzii sexuale sau să aibă priviri nepotrivite.
  3. Creștinul neprihănit este lipsit de viclenie, ceea ce înseamnă că nu este înșelător sau manipulator. Nu există nimic ascuns în privința creștinului sincer și deschis. „În adevăr, cum bine ştiţi, niciodată n-am întrebuinţat vorbe măgulitoare, nici haina lăcomiei; martor este Dumnezeu. N-am căutat slavă de la oameni: nici de la voi, nici de la alţii, deşi, ca apostoli ai lui Hristos, am fi putut să cerem cinste.” (1 Tesaloniceni 2:5-6).

Ceea ce distinge o umblare fără vină este o dorință consumatoare de a onora Numele lui Isus înaintea tuturor oamenilor. Un astfel de creștin ar muri mai degrabă, decât să facă sau să spună vreun lucru care ar aduce vreun reproș la adresa Domnului. Deși nu este desăvârșit, el urmărește neprihănirea lui Hristos prin credință.

Lăsați ca inimile voastre să devină curate acum - astăzi! Doriți-vă cu tot dinadinsul, astfel curând veți vedea marea favoare a lui Dumnezeu descoperită asupra vieților voastre. Cuvintele și acțiunile voastre vor avea un impact asupra celorlalți, fiindcă veți fi concentrați în totalitate pe Isus.

Download PDF