Este Isus pe tronul inimii tale? | World Challenge

Este Isus pe tronul inimii tale?

David Wilkerson (1931-2011)February 25, 2020

Dumnezeu Tatăl L-a încoronat pe Hristos ca rege peste toate popoarele şi peste întreaga natură şi ca Domn peste biserică. ,,Nu contează cum arată lucrurile în exterior. Totul poate părea ieşit de sub control şi să crezi că diavolul a preluat puterea, dar adevărul e că Dumnezeu a pus toate lucrurile la picioarele lui Isus.”

Vedem cum tot ce ne înconjoară în prezent, societatea noastră şi guvernul îl detroneză pe Hristos, refuzând să-I recunoască autoritatea şi domnia. Dumnezeu este înlăturat din şcolile şi tribunalele noastre, Îl ignorăm când dăm legi. Problema detronării lui Hristos este mult mai rea decât respingerea autorităţii lui Isus din partea Americii, din cauză că acest lucru se întâmplă chiar în biserica Sa!

Poate că spui: ,,Vreau ca Isus să fie rege în viaţa mea. Vreau să fac tot ce îmi porunceşte.” Dumnezeu spune: ,,Dacă vrei să cunoşti viaţa din abundenţă - adevărata viaţă, viaţa deplină - atunci supune-ţi voinţa Mie şi Eu o să-ţi dau o viaţă fără de teamă, vinovăţie sau condamnare!”

Cei care se supun domniei lui Hristos vor umbla în pace. Creştinii supuşi nu trăiesc în teamă, tulburare şi nelinişte. Ei sunt îmbrăcaţi cu pace: ,,după ce ne va izbăvi din mâna vrăjmaşilor noştri, ne va îngădui să-I slujim fără frică… ca să lumineze pe cei ce zac în întunericul şi în umbra morţii şi să ne îndrepte picioarele pe calea păcii!” (Luca 1:74 şi 79)

Ce făgăduinţă extraordinară! Dacă ne predăm vieţile Lui, El va face să strălucească lumina Sa în întunericul nostru, va îndepărta umbra morţii şi ne călăuzi în pace şi odihnă. În esenţă spune: ,,Eu voi şterge toată confuzia din viaţa ta şi vei putea astfel să umbli în pace!”

Psalmul 121 concluzionează, spunând ce atitudine trebuie să avem: ,,Îmi ridic ochii spre munţi… De unde-mi va veni ajutorul? Ajutorul îmi vine de la Domnul, care a făcut cerurile şi pământul. Da, El nu va îngădui să ţi se clatine piciorul; Cel ce te păzeşte nu va dormita... Domnul te va păzi de orice rău, îţi va păzi sufletul.” (Psalmul 121:1-3,7)

Pune-L astăzi pe Hristos pe tronul inimii tale şi trăieşte!

Download PDF