Fiind în Hristos | World Challenge

Fiind în Hristos

David Wilkerson (1931-2011)December 1, 2020

„Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești, în locurile cerești, în Hristos.” (Efeseni 1:3). Pavel ne spune: „Toți cei care Îl urmează pe Isus sunt binecuvântați cu binecuvântări spirituale în locurile cerești, unde se află Hristos”. Ce promisiune incredibilă pentru poporul lui Dumnezeu!

Această promisiune rămâne doar simple cuvinte dacă nu știm care sunt aceste binecuvântări spirituale. Cum ne putem bucura de binecuvântările pe care ni le promite Dumnezeu, dacă nu le înțelegem?

Pavel a scris această epistolă „credincioșilor în Hristos Isus” (1:1). Aceștia erau credincioși care erau siguri de mântuirea lor. Efesenii fuseseră bine instruiți în Evanghelia lui Isus Hristos și în speranța vieții veșnice. Ei știau cine sunt în Hristos și fuseseră asigurați de poziția lor cerească în El.

Acești credincioși au înțeles pe deplin că „Dumnezeu... L-a înviat din morți și L-a așezat la dreapta Lui în locurile cerești” (1:20). Știau că au fost aleși de Dumnezeu din „înainte de întemeierea lumii, ca noi să fim sfinți și fără vină înaintea Lui în dragoste” (1:4). Ei au înțeles că au fost înfiați „de Isus Hristos pentru sine” (1:5). Dumnezeu îi adusese în familia Sa, pentru că atunci când au auzit cuvântul adevărului, au crezut și și au pus încrederea în El.

Mulți oameni iertați, curățați și răscumpărați trăiesc în durere. Ei nu au niciodată sentimentul de a fi satisfăcuți în Hristos. În schimb, înaintează când pe vârfuri în văi, când de la înălțimi spirituale la locuri joase, deprimante. Cum se poate întâmpla una ca aceasta? Toate fiindcă mulți nu trec niciodată de Mântuitorul răstignit la Domnul înviat care trăiește în glorie.

La rândul Său, Hristos este în Tatăl, așezat la dreapta Lui. Acolo, dacă ne aflăm în Hristos, atunci suntem așezați cu Isus în camera tronului, unde este El. Asta înseamnă că stăm în prezența Celui Atotputernic. La aceasta se referă Pavel când spune că suntem rânduiți să „stăm împreună în locurile cerești în Hristos Isus” (Efeseni 2:6). Da, Isus este în ceruri. Dar Domnul rămâne și în tine și în mine. El ne-a făcut templul Său pe pământ, suntem locuința Lui.

Download PDF