FIINDCĂ TU EȘTI COPILUL PREAIUBIT AL LUI DUMNEZEU | World Challenge

FIINDCĂ TU EȘTI COPILUL PREAIUBIT AL LUI DUMNEZEU

David Wilkerson (1931-2011)June 19, 2018

Scriptura explică clar că răspunsul la tot ceea ce se petrece în viața noastră este rugăciunea împreună cu credința. Apostolul Pavel scrie: „Nu vă îngrijoraţi de nimic; ci, în orice lucru, aduceţi cererile voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri.” (Filipeni 4:6) Pavel ne spune: „Căutați pe Domnul în fiecare aspect al vieții voastre și mulțumiți-I înainte ca El să vă răspundă.”

Accentul lui Pavel este clar: întotdeauna să vă rugați prima dată - nu apelaţi la rugăciune ca la o soluţie ultimă. Isus ne spune: „Căutați mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui, și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.” (Matei 6:33)

De ce este atât de greu pentru creștini să-L caute pe Dumnezeu pentru nevoile lor disperate? La urma urmei, Biblia reprezintă o mărturie lungă că Dumnezeu aude strigătele copiilor Săi și le răspunde cu toată dragostea.

  • „Ochii Domnului sunt peste cei fără prihană, şi urechile Lui iau aminte la strigătele lor.” (Psalmul 34:15)
  • „Când strigă cei fără prihană, Domnul aude şi-i scapă din toate necazurile lor.” (versetul 17)
  • „Rugăciunea celor fără prihană Îi este plăcută.” (Proverbe 15: 8)

Biblia ne asigură multe promisiuni atunci când vine vorba de rugăciune, dar ne avertizează și despre pericolul neglijării rugăciunii: „Cum vom scăpa noi dacă vom sta nepăsători faţă de o mântuire atât de mare?” (Evrei 2: 3) Cuvântul grec pentru „nepăsare” aici înseamnă „a trata cu uşurătate lucrurile.”

Cum poate poporul lui Dumnezeu să pretindă că Îl iubește și crede în promisiunile Sale, dar nu se apropie niciodată cu adevărat de inima Sa?

Scriitorul cărţii Evrei ne cheamă să ne apropiem de Dumnezeu cu deplină încredere (vezi Evrei 10:22). Ușa lui Dumnezeu este întotdeauna deschisă copiilor Săi, El nu face nici o greșeală, fiind absolut credincios. Du-te în cămăruţa ta de rugăciune și caută-L cu toată inima. Răspunsurile tale poate că nu vor veni peste noapte, totuși Dumnezeu își va face lucrarea în timpul Său și în modul Lui - pentru că tu ești copilul Lui preaiubit.

Download PDF