FLĂMÂND DUPĂ CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU | World Challenge

FLĂMÂND DUPĂ CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU

David WilkersonSeptember 12, 2017

„Bucuria Domnului este tăria noastră” (Neemia 8:10). În vremea când aceste cuvinte erau proclamate, israeliții tocmai se întorceau din robia din Babilon. Sub conducerea lui Ezra și a lui Neemia, poporul construise zidurile dărâmate ale Ierusalimului. Acum și-au propus ca scop să re-inaugureze templul și să restaureze națiunea.

Neemia a convocat o întâlnire specială la Poarta Apelor, în interiorul zidurile reconstruite ale Ierusalimului.(vezi Neemia 8:1). Primul lucru care a avut lor a fost predicarea Cuvântului lui Dumnezeu. O foame pentru Cuvânt s-a născut în oameni, așa că nu a fost necesar să îi îndemne să asculte. Și ei au fost pe deplin pregătiți pentru a se supune autorității Cuvântului, dorind să fie guvernați de acesta și să se conforme adevărului său.

În mod uimitor, Ezra a predicat mulțimii timp de cinci sau șase ore. Ce scenă incredibilă. Cred că va fi greu să găsești o asemenea situație în biserica modernă. Totuși adevărata restaurare nu poate avea loc fără această foame arzătoare pentru Cuvântul lui Dumnezeu.

Nu vă înșelați, la Poarta Apelor din Ierusalim nu se afla un predicator elocvent. Ezra nu a adresat o predică senzațională. Ci mai degrabă, a predicat direct din Scriptură, citind ore la rând și explicând înțelesul celor citite. Și pe măsură ce poporul asculta, entuziasmul lor creștea.

Uneori Ezra era atât de copleșit de ceea ce citea încât se oprea pentru „[a binecuvânta] pe Domnul, Dumnezeul cel mare” (8:6). Gloria Domnului s-a coborât cu putere și toată lumea a înălțat mâinile pentru a lăuda. În pocăință și frângere „S-au plecat și s-au închinat Domnului, cu fața la pământ”(Neemia 8:6). Apoi s-au ridicat în picioare pentru a experimenta și mai mult.

Nu a avut loc nici o manipulare de la amvon, nici o mărturie dramatică. Nici măcar nu era muzică. Pur și simplu acești oameni au avut urechi să audă tot ce Dumnezeu avea să le zică.

Preaiubiților, cred că și astăzi Domnul dorește să se miște în mijlocul poporului Său în același fel. Dacă dorim să vedem acest fel de trezire și restaurare trebuie să avem această foame și exaltare pentru Scriptură cum a avut Ezra!  

Download PDF