Folosind imposibilul pentru a aduce mântuire | World Challenge

Folosind imposibilul pentru a aduce mântuire

Carter ConlonOctober 10, 2020

Zaharia 4:6 spune: „Atunci el a luat din nou cuvântul și mi-a zis: „Acesta este cuvântul Domnului către Zorobabel şi sună astfel: „Lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul Meu - zice Domnul oștirilor!”

Când ne rugăm și cerem să se întâmple ceva imposibil, înseamnă să recunoaștem că nimic nu poate fi împlinit prin abilitățile noastre naturale sau prin propriile noastre mecanisme, ci doar prin Duhul lui Dumnezeu. Minunile, pentru creștin, nu ar trebui să fie ceva ce doar acceptă, ci ceva ce așteptă! Acum, spunând acestea, nu vreau să zic că Dumnezeu Își împrăștie minunile pretutindeni ca pe niște obiecte ce pot fi găsite la magazinul de dolari. Minunile lui Dumnezeu nu sunt pentru plăcerea noastră personală sau pentru luxul nostru. Da, El ne poate binecuvânta, dar El nu este un duh cosmic care împarte minuni ieftine pentru propriul nostru beneficiu egoist.

Dumnezeu lucrează imposibilul ca să aducă mântuire și să Îi fie adusă slavă Numelui Său. Voia lui Dumnezeu este să împlinim lucrarea lui Dumnezeu în viețile noastre. Pentru acest motiv unii oameni sunt vindecați de boli în mod miraculos, iar alții nu. Ce poate contribui mai mult la realizarea scopul lui Dumnezeu și ce poate aduce mai multă slavă Lui în cazul nostru? Ne rugăm și credem pe Domnul că va face imposibilul și Îl privim cum duce la bun sfârșit ceea ce în mod natural nu se poate realiza.

Dumnezeu declară prin intermediul promisiunilor din Cuvântul Său că te va lua și te va schimba cu mult mai mult decât ceea ce ești în prezent. Este mărturia vizibilă pe care Dumnezeu o dă bisericii Sale, că tu și cu mine suntem transformați cu mult mai mult decât am putea spera să fim prin propria noastră putere. Suntem schimbați prin Duhul lui Dumnezeu, spune Pavel, în același chip al Lui, din slavă în slavă. (vezi 2 Corinteni 3:18)

Viețile schimbate ale oamenilor, răscumpărați prin puterea crucii, sunt cei mai mari martori ai adevărului Evangheliei pentru lumea noastră căzută și în nevoie. Ucenicii s‑au adunat și s-au rugat la unison: „Tu ești Dumnezeu.” Așa trebuie să înceapă rugăciunile noastre „Tu ești Dumnezeu! Tu ai rostit cuvântul și lumea a fost creată. Ai rostit cuvântul și totul a prins viață. Ai rostit cuvântul și ai suflat viață și omul a devenit un suflet viu. Tu ești Dumnezeu. Nimic nu este imposibil cu Tine!”

Carter Conlon s-a alăturat personalului pastoral al Bisericii din Times Square în 1994 și a fost numit pastor senior în 2001. În mai 2020 a trecut la un rol de continuitate,  la cel de supraveghetor principal al Bisericii din Times Square.

Download PDF