Glasul glorios al Domnului | World Challenge

Glasul glorios al Domnului

David Wilkerson (1931-2011)November 22, 2019

Diavolul face tot ce îi stă în putere pentru ca vocea lui să fie auzită în această lume. La un moment dat, a avut chiar îndrăzneala de a-L întrerupe pe Isus, în timp ce Domnul vorbea în sinagogă: „În sinagoga lor era un om care avea un duh necurat. El a început să strige: "Ce avem noi a face cu Tine, Isuse din Nazaret? ... Isus l-a certat şi i-a zis: "Taci şi ieşi afară din omul acesta!” (Marcu 1:23-25)

Satana nu avea decât un singur scop în momentul în care a strigat cu glas tare prin vocea bărbatului, iar acesta era să transmită frică în întreaga adunare. Voia ca fiecare persoană din sunetul vocii sale să creadă că are putere și autoritate.

Petru îi avertizează pe credincioși de faptul că Satana va veni la ei cu un răsunet puternic, încercând să aducă frica: „Fiţi treji şi vegheaţi! Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcneşte şi caută pe cine să înghită.” (1 Petru 5:8). Dacă Satana își face vocea cunoscută în ultima vreme, arătându-și puterea prin masele de suflete pierdute, cât de important este pentru poporul lui Dumnezeu să cunoască vocea Tatălui lor? Nu vă gândiți nici o clipă că Domnul va sta și va rămâne tăcut în timp ce Satana urlă. Isaia a spus: „Şi Domnul va face să răsune glasul Lui măreţ, Îşi va arăta braţul gata să lovească, în mânia Lui aprinsă, în mijlocul flăcării unui foc mistuitor, în mijlocul înecului, furtunii şi pietrelor de grindină.” (Isaia 30:30).

De la Geneza încoace, prin Noul Testament, Dumnezeu și-a făcut glasul cunoscut poporului Său. Isus a folosit exemplul Bunului păstor: „Portarul îi deschide şi oile aud glasul lui; el îşi cheamă oile pe nume şi le scoate afară din staul. După ce şi-a scos toate oile, merge înaintea lor; şi oile merg după el, pentru că îi cunosc glasul. Nu merg deloc după un străin; ci fug de el, pentru că nu cunosc glasul străinilor.” (Ioan 10:3-5)

În timpul rugăciunii tale, te poți întreba: „Cum pot distinge vocea lui Dumnezeu? Cum pot fi sigur că îmi vorbește Dumnezeu?” Un factor esențial este să nu depindă de vocea unei alte persoane, indiferent cât de mult admiri învățătura lui. Mergeți direct la Domnul și comunicați cu El. În prezența Lui, stând în ascuns cu El, veți ajunge să-L cunoașteți – parfumul Său, căile Sale, inima Lui. Astfel veți învăța să-I recunoașteți vocea dulce!

Download PDF