GRANDOAREA DUMNEZEULUI NOSTRU | World Challenge

GRANDOAREA DUMNEZEULUI NOSTRU

David Wilkerson (1931-2011)November 24, 2017

Psalmistul David ne reamintește de gloria lui Dumnezeu chiar și în mijlocul potopurilor copleșitoare. Puhoiul ce ne înconjoară poate să își înalțe glasul cu putere, însă Dumnezeu stăpânește peste întreaga natură. Numai El singur deține controlul.

David dă glas rugăminților acelora inundați de potopuri în sufletele lor: „Scapă-mă, Dumnezeule, căci apele îmi amenință viața. Mă afund în noroi și nu mă pot ține; am căzut în prăpastie și dau apele peste mine. Nu mai pot strigând, mi se usucă gâtlejul, mi se topesc ochii privind spre Dumnezeul meu”(Psalmul 69:1-3).

Totuși David ne-a dat răspunsul în mijlocul fiecărui potop: „Dar mai puternic decât vuietul apelor mari şi mai puternic decât vuietul valurilor năprasnice ale mării, este Domnul în locurile cerești” (Psalmul 93:4).

Chiar acum, apele potopului se înalță pentru mulți credincioși ― chinuri, încercări, probleme grave, îngrijorare cu privire la evenimente din lume. Însă Dumnezeu a declarat această promisiune: „Dacă vei trece prin ape, Eu voi fi cu tine şi râurile nu te vor îneca; dacă vei merge prin foc, nu te va arde şi flacăra nu te va aprinde” (Isaia 43:2).

„Domnul este îndurător și milostiv, îndelung răbdător și bogat în bunătate....Ci, cât sunt de sus cerurile de pământ, atât este de mare bunătatea Lui pentru cei ce se tem de El.....Dar bunătatea Domnului ține în veci pentru cei ce se tem de El, și îndurarea Lui, pentru copiii copiilor lor” (Psalmul 103:8,11,17).

„Căci mare este bunătatea Ta și se înalță mai presus de ceruri....și slava Ta peste tot pământul!” (Psalmul 108:4-5).

„Dar eu sunt în Casa lui Dumnezeu ca un măslin verde, mă încred în bunătatea lui Dumnezeu în veci de veci” (Psalmul 52:8).

Permite Cuvântului lui Dumnezeu să te lumineze și să te întărească în tot ceea ce faci!

Download PDF