Har pentru suferința ta | World Challenge

Har pentru suferința ta

David Wilkerson (1931-2011)May 20, 2020

Harul a fost definit de cele mai multe ori ca fiind pur și simplu favoarea și binecuvântarea nemeritată a lui Dumnezeu. Totuși, cred că harul este mult mai mult decât atât. Este tot ceea ce este Hristos pentru noi în timpuri de suferință: putere, tărie, bunătate, milă și dragoste, ca să ne ajute să trecem cu bine prin necazuri și încercări.

Isus spune că ploaia cade și peste cei drepți și peste cei nedrepți (vezi Matei 5:45), referindu-se la problemele care vin peste viața noastră precum: problemele în căsnicie, îngrijorările cu privire la copii, presiunile financiare sau boala. Cel neprihănit poate lupta împotriva mândriei, depresiei și fricii, sentimentelor de neadaptare și asupririi din partea celui rău.

Poate că te întrebi de ce suferă națiunile, de ce există foametea aceasta atât de groaznică, epidemiile, inundațiile, inaniția, boala și distrugerea. Scriptura aduce lumină asupra suferințelor din lume prin portretul poporului străvechi al lui Dumnezeu: Israel. Această națiune a suferit calamități asemănătoare: perioade de holocaust, robie, colaps economic, boli necunoscute. Uneori, suferințele poporului Israel erau atât de oribile, încât chiar dușmanilor lor li se făcea milă de ei.

De ce a îndurat Israel lucruri așa de groaznice? Scriptura spune clar că de fiecare dată s‑au întâmplat aceste lucruri, pentru că ei au uitat pe Dumnezeu și s-au întors către idolatrie (vezi Deuteronom 4:25-28). Totuși, este important de menționat că, împreună cu fiecare judecată, asupra Israelului veneau și manifestări ale harul divin prin păstrarea unei rămășițe evlavioase, în care și prin care El își împlinea scopul Său divin, în ciuda eșecurilor lor (vezi 4:29-30).

Chiar dacă motivul încercărilor noastre ar rămâne un mister, ar trebui să fim gata să le acceptăm până când Isus va veni după noi. Acestea nu se vor sfârși, de aceea credinciosul înțelept își va pune inima să Îl cunoască pe Isus într-un mod mai intim și să-L caute acum mai mult ca oricând.

Cândva, în slavă, Tatăl nostru ceresc ne va revela planul frumos pe care l-a avut pentru noi în timp ce ne-am confruntat cu momente grele. Ne va arăta cum am obținut răbdare prin încercări, cum am învățat să avem milă față de ceilalți, cum puterea Sa a fost făcută desăvârșită în slăbiciunea noastră, cum am descoperit credincioșia Sa față de noi, cum am devenit tot mai asemănători cu El, cu prețiosul nostru Domn și Mântuitor. Până în momentul în care Îl vom vedea față-n față, Tatăl nostru iubitor ne spune: „Am tot harul de care ai nevoie ca să biruiești!”

Download PDF