HRISTOS CONTINUĂ SĂ FIE REGE | World Challenge

HRISTOS CONTINUĂ SĂ FIE REGE

David Wilkerson (1931-2011)June 20, 2018

Dumnezeu Tatăl L-a încoronat pe Hristos ca împărat peste toate națiunile și peste întreaga natură, și ca Domn peste Biserică. Apostolul Pavel scrie referitor la revenirea Domnului Isus: „care va fi făcută la vremea ei de fericitul şi singurul Stăpânitor, Împăratul împăraţilor şi Domnul domnilor.”(1 Timotei 6:15)

Pavel spune că nu contează cum arată lucrurile în afară, adevărul este că Dumnezeu a pus toate lucrurile sub picioarele lui Isus și că El continuă să fie rege peste toate. Totul poate părea a fi ieşit de sub control și ar putea părea că diavolul a preluat puterea, dar nu este adevărat. Cu toate acestea, în jurul nostru astăzi, vedem societatea și guvernul nostru care Îl detronează pe Hristos - refuzând să recunoască autoritatea și împărăția Sa. Îl îndepărtăm pe Dumnezeu din școlile și tribunalele noastre și Îl ignorăm în elaborarea legilor noastre. Și acum culegem o recoltă teribilă.

Din nefericire, preocuparea mea merge dincolo de respingerea Americii a autorității lui Isus. Văd că problema din cadrul Bisericii este mult mai tragică. Este de înțeles că oamenii nelegiuiți vor să-L detroneze pe Hristos; L-au batjocorit si I-au ridiculat numele din ziua în care S-a născut. Dar cum trebuie să-L întristeze pe Dumnezeu să-L vadă pe Hristos detronat de către cei care se numesc după numele Său.

Încet, dar sigur, mulți creștini, multe biserici și lucrări resping sfatul Domnului. Nu se mai bizuiesc în întregime pe domnia Lui. În schimb, ei se îndreaptă spre înțelepciunea lumii, spre practici omeneşti. Am urmărit foarte alarmat faptul că Biserica a pus pe tron mai degrabă înțelepciunea lumii. Isus nu mai este sursa și puterea din spatele poporului lui Dumnezeu.

Permiteți-mi să vă întreb personal: L-ați îndepărtat oare pe Hristos ca rege al inimilor voastre? Vă îndemn să-L așezați pe tronul inimilor voastre astăzi - și veţi trăi!

„Îmi ridic ochii spre munţi…De unde-mi va veni ajutorul?Ajutorul îmi vine de la Domnul, care a făcut cerurile şi pământul.” (Psalmii 121: 1-2)

Download PDF