Hristos strălucește prin suferințele noastre | World Challenge

Hristos strălucește prin suferințele noastre

David Wilkerson (1931-2011)July 7, 2020

Nimeni de pe pământ nu te poate pune în slujba Domnului. Poți primi o diplomă pentru că ai urmat un seminar, poți fi ordinat de un pastor sau pus într-o anumită funcție de o denominație. Totuși, Pavel ne arată singura sursă a oricărei chemări la slujire: „Mulţumesc lui Hristos Isus, Domnul nostru, care m-a împuternicit, că m-a socotit vrednic de încredere şi m-a pus în slujba Lui” (1 Timotei 1:12).

Ce vrea să spună Pavel prin faptul că l-a împuternicit și l-a socotit vrednic de încredere? Trei zile după convertirea apostolului, Hristos l-a pus pe Pavel în lucrarea Sa, mai exact, în lucrarea suferinței: „Îi voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru Numele Meu.” (F. Ap. 9:16). Aceasta este chiar lucrarea la care se referă Pavel când spune: „De aceea, fiindcă avem slujba aceasta” (2 Corinteni 4:1). El continuă: „după îndurarea pe care am căpătat-o, noi nu cădem de oboseală.” El vorbește despre lucrarea suferinței și ne face clar faptul că aceasta este o slujbă de care toți dispunem.

Pavel ne spune că Hristos S-a angajat să îi rămână credincios și să-l împuternicească în toate încercările sale. Cuvântul grecesc pentru „a împuternici” înseamnă o aprovizionare continuă cu putere. Astfel, Pavel spune: „Isus mi-a promis că îmi va da putere suficientă și chiar mai mult de atât pentru călătorie. El mă împuternicește să-I rămân credincios în această slujire și datorită Lui, nu voi obosi și nici nu voi renunța.”

După cum el însuși mărturisea, Pavel nu era un orator elocvent. El lepădase toată pregătirea lumească și propria sa strălucire omenească. A spus că a predicat în slăbiciune trupească, teamă și tremur. Chiar Petru a spus că Pavel a vorbit lucruri grele de înțeles (2 Petru 3:15-16). În slujirea sa strălucește Hristos, care a fost produs în el prin mari suferințe. Acest mare apostol a avut o influență incredibilă asupra celor din timpul său și continuă să impacteze chiar și generația noastră prin felul în care a răspuns la încercările sale.

Pavel a vorbit adesea de „Hristos în mine” prin care voia să spună: „Vedeți un om stând în fața voastră, însă Dumnezeu m-a condus prin mari încercări, iar acele suferințe au produs în mine caracterul lui Hristos. Ceea ce vedeți că strălucește în viața mea este acest lucru. Doar Cel Credincios care împuternicește poate produce aceasta într-o viață, doar El poate da slujitorilor Săi un cântec și o mărturie în mijlocul fiecărei încercări.” Aleluia!

Download PDF