Idolatria din zilele noastre | World Challenge

Idolatria din zilele noastre

David Wilkerson (1931-2011)January 21, 2020

În această vreme complexă, ne este greu să înțelegem idolatria din Vechiul Testament. Este de necrezut să citești cum oameni inteligenți erau așa de orbiți încât aduceau închinare chipurilor cioplite din lemn, piatră și pietre prețioase. Totuși, ceea ce a făcut să cadă grozava mânie a lui Dumnezeu asupra propriului Său popor a fost păcatul idolatriei. „Tu însă nu mijloci pentru poporul acesta... căci nu te voi asculta!” (Ieremia 7:16)

Aceasta este declarația lui Dumnezeu împotriva idolatriei din Vechiul Testament. Totuși El urăște idolatria la fel de mult ca și în ziua de azi. Chiar acum, o nouă formă de idolatrie se extinde de la un cap la altul al Americii. Se zvonește că sunt mișcările lui Dumnezeu în diferite părți ale țării, dar trebuie să fii atent unde te duci și ce duh te îndrumă. Trebuie să ai discernământ ca să eviți să ajungi în idolatria care te va îndepărta de crucea lui Hristos.

Crucea – inclusiv cerințele și speranțele ei – este chiar inima Evangheliei și orice mesaj de închinare trebuie să fie centrat pe ea. Fără cruce, tot ce rămâne este pleavă – o evanghelie diluată care Îl insultă pe Domnul. Sunt slujitori zeloși, elocvenți, plăcuți și foarte ingenioși, dar aceștia predică „o altfel de evanghelie.”

Pavel a văzut că aceste lucruri începeau să se întâmple chiar din timpul lui: “Mă mir că treceţi aşa de repede de la Cel ce v-a chemat prin harul lui Hristos la o altă Evanghelie. Nu doar că este o altă Evanghelie; dar sunt unii oameni care vă tulbură şi voiesc să răstoarne Evanghelia lui Hristos. Dar, chiar dacă noi înşine sau un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o Evanghelie deosebită de aceea pe care v-am propovăduit-o noi, să fie anatema!”

Slavă Domnului pentru adevărații slujitori ai lui Hristos care proclamă cu îndrăzneală Evanghelia crucii. Ei sunt un zid de apărare împotriva idolatriei din aceste vremuri de pe urmă!

Download PDF