Inspirați să ne rugăm cu stăruință | World Challenge

Inspirați să ne rugăm cu stăruință

Jim CymbalaOctober 26, 2019

Deși este esențial să se înțeleagă principiile care guvernează rugăciunea, simpla înțelegere nu te va duce la un progres. De fapt, absența rugăciunii coexistă adesea împreună cu extinse cunoștințe biblice. Numai Duhul Sfânt ne poate inspira să ne rugăm în mod eficient, iar El folosește diverse mijloace pentru a îndeplini acest scop.

Rugăciunea serioasă se naște dintr-un simț al nevoii, conștientizând că trebuie să Îi cerem lui Dumnezeu să intervină. Povestirea Anei din Biblie ne slujește ca motivație pentru viața noastră de rugăciune. Ea ar fi putut fi numită „Prima Doamnă a Rugăciunii”, fiindcă este prima femeie a cărei petiție este consemnată în Scriptură.

Ana își împărțea soțul, pe Elcana, cu cea de-a doua lui soție, o femeie neplăcută pe nume Penina. Neputința Anei de a avea copii a întețit reproșurile disprețuitoare ale Peninei (vezi 1 Samuel 1:3-7). Chinuită în permanență, fără urmași, în lacrimi și lipsită de poftă de mâncare, Ana părea că se afla într-o situație fără speranță. În mijlocul durerii ei, nu știa că Dumnezeu era pe cale să o aleagă, între toate femeile lui Israel, pentru a avea un fiu, pe nume Samuel, care urma să devină profet și să conducă poporul înapoi la Domnul. Așa că a plâns în fața lui Dumnezeu și s-a rugat: „Doamne Dumnezeul oştirilor! Dacă vei binevoi să cauţi spre întristarea roabei Tale, dacă-Ţi vei aduce aminte de mine şi nu vei uita pe roaba Ta şi dacă vei da roabei Tale un copil de parte bărbătească, îl voi închina Domnului pentru toate zilele vieţii lui, şi brici nu va trece peste capul lui.”(1 Samuel 1:11).

Această rugăciune, una dintre cele mai extraordinare din Biblie, nu numai că a schimbat viața Anei, dar a schimbat și istoria Israelului. De multe ori Dumnezeu Își elaborează planurile prin intermediul ființelor umane care se simt constrânse de nevoia lor de a se ruga. În mod incredibil, avem același potențial pentru rugăciune asemenea Anei. „Situația noastră limită” poate duce la o descoperire, dacă ne stimulează să apelăm la Dumnezeu. Ana a cerut un fiu, dar Dumnezeu i-a dat mult mai mult.

Nu mai așteptați niciun minut pentru a primi ceea ce aveți nevoie de la Dumnezeu. Fie ca aceasta să fie ziua voastră în care să vă ridicați și să vorbiți cu Tatăl din toată inima voastră și să experimentați o frângere în rugăciune prin răspunsul Dumnezeului vostru.

Jim Cymbala a început lucrarea din Brooklyn Tabernacle cu mai puțin de douăzeci de membri, într-o clădire mică, într-o zonă periculoasă a orașului. Nativ din Brooklyn, el a fost un vechi prieten al lui David și al lui Gary Wilkerson.

Download PDF