Intrare la Tatăl prin Isus | World Challenge

Intrare la Tatăl prin Isus

David Wilkerson (1931-2011)August 21, 2020

„Pentru că Eu trăiesc, şi voi veţi trăi! În ziua aceea, veţi cunoaşte că Eu sunt în Tatăl Meu, că voi sunteţi în Mine şi că Eu sunt în voi.” (Ioan 14:19-20) Trăim astăzi în „ziua aceea” despre care vorbește Isus; pe scurt, trebuie să înțelegem poziția noastră cerească în Hristos. Desigur, cei mai mulți dintre noi ne știm poziția în El – aceea că suntem așezați împreună cu El în locurile cerești, dar știm lucrul acesta ca pe un fapt teologic. Însă cunoaștem acest lucru prin experiență.

Ce se înțelege prin „poziția noastră în Hristos”? Este foarte simplu, poziția este locul unde este așezat cineva, unde stă cineva. Dumnezeu ne-a pus în locul unde ne aflăm, acesta este în Hristos. La rândul Său, Hristos este în Tatăl, așezat la dreapta Sa. Prin urmare, dacă suntem în Hristos, atunci suntem așezați de fapt cu Isus în camera tronului, unde se află El. Aceasta înseamnă că stăm în prezența Celui Atotputernic.

La aceasta se referă Pavel, când spune că suntem făcuți să „stăm împreună în locurile cereşti, în Hristos Isus” (Efeseni 2:6). Acest lucru nu poate fi realizat, este ceea ce spune Dumnezeu despre tine. Dacă ești în Hristos, atunci în ochii Tatălui ești așezat lângă El, la dreapta Sa.

În momentul în care îți pui încrederea în Isus, vei fi plasat în Hristos prin credință. Dumnezeu recunoaște că ești în Fiul Său și te așază împreună cu El în locurile cerești. Acesta nu este doar un punct teologic, ci un adevăr, o poziție faptică. Desigur, a fi „în Hristos” nu înseamnă că părăsești acest pământ. Nu poți fabrica nicio emoție sau sentiment care să te ducă în mod literal în cer. Nu, cerul s-a coborât la tine. Hristos Fiul și Dumnezeu Tatăl au venit în inima ta ca să-Și stabilească locuința acolo: „Dacă Mă iubeşte cineva, va păzi Cuvântul Meu, şi Tatăl Meu îl va iubi. Noi vom veni la el şi vom locui împreună cu el.” (Ioan 14:23)

Da, Isus este în ceruri, iar Duhul Său se mișcă peste tot pământul. Însă Domnul Însuși rămâne în tine și în mine în mod specific. El a făcut din noi templele Sale pe acest pământ, locașul Său, ceea ce înseamnă că avem intrare liberă înaintea Tatălui ceresc. „Căci, prin El, şi unii şi alţii avem intrare la Tatăl, într-un Duh.” (Efeseni 2:18) „În El avem, prin credinţa în El, slobozenia şi apropierea de Dumnezeu cu încredere.” (3:12)

Tatăl tău ceresc se bucură de tine, de aceea lasă căutările tale lumești în urmă și ocupă-ți astăzi poziția în Hristos!

Download PDF