INVITÂNDU-L PE DUHUL SFÂNT ÎN VIAȚA TA | World Challenge

INVITÂNDU-L PE DUHUL SFÂNT ÎN VIAȚA TA

Jim CymbalaOctober 5, 2019

Isus a spus: „Ci voi veţi primi o putere, când Se va coborî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria şi până la marginile pământului.” (F. Ap. 1:8).

Duhul Sfânt este trimisul lui Dumnezeu pe pământ, dar este cel mai puțin înțeles, cel mai puțin predicat și cel mai puțin discutat membru al Trinității. Și acest lucru este trist pentru că fără El, viețile noastre spirituale vor deveni o luptă uscată, mecanică. Nu există nimic care să‑ți schimbe viața de rugăciune, studiul tău asupra Cuvântului lui Dumnezeu și experiența ta în timpul închinării în biserică, mai mult decât acela de a-L invita pe Duhul Sfânt să ți se alăture într-un mod nou.

Exemple de lucrări ale Duhului Sfânt apar adesea în relatările bisericii timpurii. Din păcate, astăzi mulți dintre noi ne-am obișnuit să le facem fără prezența puternică a Duhului Sfânt care lucrează în viețile și bisericile noastre. Luați în considerare aceste întrebări cât mai sincer:

• Câți creștini suferă de o viață spirituală care este uscată și mecanică?

• Câți slujesc unui Isus pe care Îl cunosc din Biblie, dar nu ca pe o realitate vie în experiența lor?

• Ne întrebăm vreodată de ce intervențiile Duhului Sfânt sunt atât de rare în congregațiile noastre?

• Ne-am putea lipsi de binecuvântările minunate planificate pentru viața noastră, deoarece nu cunoaștem corect persoana și lucrarea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu?

Există un singur lucru mult mai puternic decât să vezi cum Duhul lucrează în viața altcuiva și acela este să Îl vezi lucrând în viața ta. Dacă vrei putere, încredere, bucurie, pace și mai multă iubire în viața ta, roagă-L pe Duhul Sfânt să vină și să facă ceva nou în tine.

Tot ce am citit despre biserica din Noul Testament s-a concentrat pe puterea Duhului Sfânt care lucrează în inimile credincioșilor creștini. Ei credeau în cuvântul lui Hristos, se așteptau ca Duhul să facă lucruri mărețe, iar El a venit așa cum promisese. Și vestea bună este aceasta: El va face la fel pentru tine astăzi!

Jim Cymbala a început Biserica Brooklyn Tabernacle cu mai puțin de douăzeci de membri într-o clădire mică, renunțată, într-o parte dificilă a orașului. Este originar din Brooklyn, este prieten de multă vreme al lui Gary Wilkerson.

Download PDF