ISUS NICIODATĂ NU GREȘEȘTE | World Challenge

ISUS NICIODATĂ NU GREȘEȘTE

Gary WilkersonApril 15, 2019

„Tată, vreau ca acolo unde sunt Eu, să fie împreună cu Mine şi aceia pe care Mi i-ai dat Tu, ca să vadă slava Mea, slavă pe care Mi-ai dat-o Tu; fiindcă Tu M-ai iubit înainte de întemeierea lumii.”(Ioan 17:24). Isus s-a rugat pentru ucenicii Săi – incluzându-ne și pe noi. El a cerut Tatălui să ne arate slava Lui, însemnând să-L cunoaștem.

În anumite secvențe din Vechiul Testament, Isus S-a descoperit în formă umană sau angelică,  ducând la rezultate diferite. De exemplu, șoldul lui Iacov a fost lovit când a încercat să se lupte cu Domnul. Iar când Moise a spus lui Dumnezeu: „Arată-mi slava Ta" (Exodul 33:18), Domnul i-a spus: "Voi face să treacă pe dinaintea ta toată frumuseţea Mea şi voi chema Numele Domnului înaintea ta; Eu Mă îndur de cine vreau să Mă îndur şi am milă de cine vreau să am milă!" Cu alte cuvinte, a trebuit să-l protejeze pe Moise de revelația Sa completă.

În Noul Testament, când apostolul Ioan a auzit vocea Domnului și a primit Apocalipsa pe insula Patmos, a căzut cu fața la pământ. Răspunsul obișnuit al bărbaților și al femeilor, atunci când Îl vedeau pe Isus, era închinare și uimire. Mă întreb ce s-ar fi întâmplat dacă L-am fi văzut în toată frumusețea și splendoarea Sa, așa cum a făcut-o Moise sau Ioan.

Adevărul este că Isus este frumos într-un sens mult mai profund decât utilizarea obișnuită a cuvântului descriptiv. Remarcăm atunci când cineva este minunat sau frumos, dar Isus este mult mai mult. El este glorios, minunat, diferit, unic, special. El este, de asemenea, plin de farmec, înțelept, prețios, plin de măreție. El este blând, tare, măreț, puternic, înțelept, admirabil. Și niciodată nu greșește!

Chiar și în natura Sa umană, Isus a rămas suveran, una cu Dumnezeu (vezi Coloseni 2:10). Priviți câteva dintre atributele Sale frumoase: pe deplin drept (Ioan 8:16); perfect neprihănit (Ioan 8:46). Și, de asemenea, El este dragoste (Ioan 13:34) - o iubire nemaipomenită.

Suntem în întregime nevrednici de această iubire, dar aceasta este frumusețea mântuitorului nostru uimitor, incomparabil. Dăruiește-I astăzi laude pentru sacrificiul de nedescris și darul salvării.

Download PDF