Isus nu este luat niciodată prin surprindere | World Challenge

Isus nu este luat niciodată prin surprindere

David Wilkerson (1931-2011)June 2, 2020

„Și în cer s-a făcut un război. Mihail și îngerii lui s-au luptat cu balaurul. Și balaurul cu îngerii lui s-au luptat și ei, dar n-au putut birui… Și balaurul cel mare… a fost aruncat pe pământ; și împreună cu el au fost aruncați și îngerii lui.” (Apocalipsa 12:7-9)

Suntem într-un război ce are loc între două puteri eterne: căpeteniile și puterile lui Satan și Unicul Fiu al lui Dumnezeu, Isus. Acest război a început cu milenii în urmă, în cer, între arhanghelul Mihail și armata îngerilor care se luptau împotriva lui Lucifer și a îngerilor rebeli care s-au aliat cu acesta.

Satan a pierdut lupta și a fost aruncat pe pământ împreună cu îngerii răzvrătiți (care reprezentau o treime din toți îngerii cerului), apoi a început să facă război împotriva oamenilor lui Dumnezeu. El a uns oamenii posedați de diavol ca să fie proroci, învățători, chiar conducători ai națiunilor și i-a trimis să vestească „evanghelia sa” necurată. Însă diavolul avea o problemă. El nu putea să câștige convertiți prin învățăturile sale și nici să convingă pe cineva de evanghelia sa pentru că aceasta nu producea viață și nu aducea pace, bucurie sau putere peste păcatul înrobitor, așa că a trebuit să recurgă la război.

Satana a făcut întotdeauna război oamenilor lui Dumnezeu, celor care cred și Îl vestesc pe Isus Hristos ca Domn, însă Domnul nostru nu este niciodată luat prin surprindere. El știe sfârșitul încă de la început și a știut că năvălirea lui Satan asupra bisericii trebuia să fie zădărnicită înainte ca acesta să facă prăpăd.

Domnul proclamă: „va răsări Soarele neprihănirii, și tămăduirea va fi sub aripile Lui... și veți călca în picioare pe cei răi, căci ei vor fi ca cenușa sub talpa picioarelor voastre.” (Maleahi 4:2-3).

Când iadul pare că a învins, cerul va striga: „Ajutorul va veni. Nu te teme! Porțile iadului nu vor birui poporul lui Dumnezeu.”

Ce zi va fi când oamenii răi își vor da seama că însuși numele pe care au încercat să-L șteargă cu desăvârșire acum va sta înaintea lor ca Judecător. Divinitatea Domnului nostru va fi de netăgăduit și fiecare genunchi se va pleca, iar fiecare limbă va mărturisi că Isus Hristos este Domnul!

Isus i-a întrebat pe cei doisprezece ucenici: „Dar voi”, i-a întrebat El, „cine ziceți că sunt Eu?” „Tu eşti Hristosul!”, I-a răspuns Petru.” (Marcu 8:29) Fie ca răspunsul nostru să fie ca cel al lui Petru și fie ca aceasta să fie mărturisirea noastră înaintea întregii lumi pentru acum și pentru totdeauna. Isus a câștigat războiul!

Download PDF