ISUS SE ROAGĂ PENTRU TINE | World Challenge

ISUS SE ROAGĂ PENTRU TINE

David Wilkerson (1931-2011)April 25, 2018

Isus s-a rugat constant. S-a dus în munți pentru a se ruga; El a căutat locuri retrase pentru rugăciune. El se ruga dimineața și seara. De fapt, Isus a spus că nu a făcut nimic fără să fi auzit mai întâi de la Tatăl Său - în rugăciune.

În Ioan 17 este vorba de rugăciunea lui Isus pentru ucenicii Săi și pentru poporul Său - toți cei care L-au urmat și au crezut în El. Totuși, Isus s-a rugat nu numai pentru urmașii Săi, ci „pentru toţi cei care vor crede în Mine prin cuvântul lor” (versetul 20). Ce adevăr puternic. Expresia „cei care vor crede în Mine” te include pe tine și pe mine!

Preaiubiţilor, Isus se ruga pentru noi când a umblat pe acest pământ în trup, dar această rugăciune nu s-a evaporat în aer. A ars tot timpul pe altarul lui Dumnezeu și Dumnezeu a acceptat rugăciunea Fiului Său pentru fiecare dintre noi. Cu secole în urmă am fost în mintea Lui; El chiar a lăsat scrisă această rugăciune în Cuvântul Său, știind că o vom citi cândva.

În momentul de față, Isus se roagă pentru infractorii care încă nu s-au întors la El. Scriptura spune că poate mântui pe cei mai răi dintre oameni – „până la sfârșitul timpului” – pe toți cei care vor veni la El.

De-a lungul anilor mei de slujire, am văzut mulți dependenți de droguri salvați în mod divin și, de fiecare dată, gândeam în sinea mea: „Acesta trebuie să fi avut o mamă care s-a rugat sau o bunică care a mijlocit, iar Dumnezeu răspunde rugăciunilor acelor războinice sfinte.” Dar acum înțeleg ceva mai mult decât atât. Isus se ruga pentru ei tot timpul! „Mă rog ... pentru cei care vor crede în Mine prin cuvântul lor.” (Ioan 17: 9, 20).

Dacă ați fugit de Domnul, nu veți putea fugi niciodată de rugăciunile Sale. Tatăl răspunde Fiului Său și toți cei care Îi opun rezistenţă, continuând în căile lor păcătoase, își împietresc inima față de rugăciunile lui Hristos - care s-a rugat pentru ei pe pământ și care încă se roagă pentru ei în cer.

Download PDF