Lăsând regretele în urmă | World Challenge

Lăsând regretele în urmă

Carter ConlonFebruary 15, 2020

Scrierile apostolului Pavel arată clar faptul că dorința lui aprinsă în viață a fost să-L cunoască pe Isus. El a dorit să fie pe deplin predat lui Hristos, Celui ce este viu, fiind conștient că astăzi locuiește în trupul său pământesc. El a scris: „Căci în El avem viaţa, mişcarea şi fiinţa, după cum au zis şi unii din poeţii voştri: "Suntem din neamul Lui.” (F. Ap. 17:28).

Pavel înțelegea ceva ce trebuie să redescoperim astăzi: nu suntem chemați să aducem simple informații despre Dumnezeu în generația noastră, ci suntem chemați să fim o expresie vizibilă despre cine este Dumnezeu, permițându-I să-Și arate puterea, înțelepciunea, harul și iubirea prin noi.

Pavel a făcut și o declarație care ar trebui să ne încurajeze ori de câte ori ne simțim slabi în comparație cu cei despre care citim în Biblie: „Nu că am şi câştigat premiul sau că am şi ajuns desăvârşit; dar alerg înainte, căutând să-l apuc, întrucât şi eu am fost apucat de Hristos Isus.” (Filipeni 3:12) Pe scurt, acesta spunea: „Nu sunt tot ceea ce ar trebui să fiu.” Pavel nu a fost - și nici noi nu suntem! Însă el a continuat spunând ceva foarte încurajator: „Fraţilor, eu nu cred că L-am apucat încă; dar fac un singur lucru: uitând ce este în urma mea şi aruncându-mă spre ce este înainte,  alerg spre ţintă, pentru premiul chemării cereşti a lui Dumnezeu, în Hristos Isus.” (3: 13-14)

Cu alte cuvinte: „Dumnezeu are un plan pentru viața mea și am să înaintez pentru a îndeplini ceea ce Hristos a hotărât să facă prin mine.” Unul dintre cele mai grele lucruri pentru noi este să lăsăm în urmă regretul nostru. Avem tendința să îl purtăm cu noi prin viață - acele gânduri constante care spun: „Dacă numai aș fi făcut acest lucru; dacă aș fi fost altfel; dacă nu aș fi fost atât de egoist...” Iar lista continuă. 

Pavel a avut multe motive să trăiască în regret. Spre exemplu, el spunea: „Căci eu sunt cel mai neînsemnat dintre apostoli; nu sunt vrednic să port numele de apostol, fiindcă am prigonit Biserica lui Dumnezeu.” (1 Corinteni 15:9). Iar în F. Ap. 26:10-11 el enumeră și mai multe dintre infracțiunile sale. Dar a făcut o alegere deliberată să uite acele lucruri care erau în urma lui și să meargă înainte cu Isus! De asemenea, și voi puteți alege să vă predați toate lucrurile din trecut la cruce și să vă îndepărtați de regretele voastre. El a murit pentru a vă oferi o minte nouă și o inimă nouă - primiți-o prin credință!

Carter Conlon s-a alăturat personalului pastoral al Bisericii din Times Square în 1994 la invitația pastorului fondator David Wilkerson și a fost numit pastor senior în 2001.

Download PDF