Lucrarea desăvârșită a credinței | World Challenge

Lucrarea desăvârșită a credinței

David Wilkerson (1931-2011)January 28, 2020

Celui rău îi place să-ți spună că nu ești bun de nimic, că ești nefolositor și neputincios. Îți spune că ești un eșec total și că nu o să te ridici niciodată la înălțimea standardelor lui Dumnezeu. Mai presus de toate, vrea să te convingă că Dumnezeu este supărat pe tine.

Toate acestea sunt minciuni venite direct din adâncul iadului! Dușmanul sufletului tău este hotărât să submineze relația Ta cu Tatăl tău ceresc și să te abată de la scopul la care ai fost chemat și pentru care ai fost uns. Din moment ce știi că Satan este un mincinos, haide să privim dovada care arată că Isus te-a învrednicit prin jertfa de pe cruce.

„El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului şi ne-a strămutat în Împărăția Fiului dragostei Lui, în care avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor.” (Coloseni 1:13-14).

Tatăl ne-a făcut să fim potriviți, vrednici, calificați de a avea “parte de moștenirea sfinților în lumină.” Ceea ce a făcut Isus la cruce te califică pentru moștenirea veșnică și dacă Dumnezeu te califică pentru viața veșnică, de asemenea El îți va da caracterul potrivit pentru aceasta.

Nu poți obține neprihănirea lui Hristos prin fapte, dar o poți obține în schimb prin a crede și a te încrede în Dumnezeu. Nu ești doar mântuit prin credință, ci și sfințit prin credință, îndreptățit prin credință, vindecat prin credință, păstrat prin credință. Totul are loc prin credința în ceea ce a făcut Mântuitorul.

Nu face greșeala să asculți minciunile Satanei despre umblarea ta cu Isus! Ești cu adevărat vrednic datorită jertfei Sale; dragostea Sa dăinuie veșnic! Poți rămâne în deplină siguranță și credință înaintea tuturor celor ce sunt în cer și pe pământ.

Download PDF