LUCRAREA MINUNATĂ A DRAGOSTEI NEMĂRGINITE A TATĂLUI | World Challenge

LUCRAREA MINUNATĂ A DRAGOSTEI NEMĂRGINITE A TATĂLUI

David Wilkerson (1931-2011)
July 3, 2018

Creștinii care sunt serioși în umblarea lor cu Dumnezeu au o dorință profundă de a-și cunoaște mai bine Tatăl ceresc. Scriptura afirmă în mod clar: ”Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu; singurul Lui Fiu, care este în sânul Tatălui, Acela L-a făcut cunoscut.” (Ioan 1:18). Știm că Dumnezeu este duh și El este invizibil pentru noi, așa dar, cum ajungem să-L cunoaștem pe Tatăl? Cred că o parte a misiunii lui Isus pe pământ a fost aceea de a descoperi latura umană a Tatălui ceresc față de noi.

Isus le-a spus ucenicilor: ”Dacă M-aţi fi cunoscut pe Mine, aţi fi cunoscut şi pe Tatăl Meu. Şi de acum încolo Îl veţi cunoaşte; şi L-aţi şi văzut.” (Ioan 14: 7) Această declarație i-a indus în confuzie pe ucenici și Filip chiar a spus: „arată-ne pe Tatăl şi ne este de ajuns.” (14: 8)

Isus a răspuns cu răbdare pentru că știa că cererea lui Filip era sinceră. „De atâta vreme sunt cu voi şi nu M-ai cunoscut, Filipe? Cine M-a văzut pe Mine a văzut pe Tatăl. Cum zici tu dar: ”Arată-ne pe Tatăl”?” (14: 9)

Isus s-a întors și le-a adresat tuturor ucenicilor o promisiune glorioasă: ”În ziua aceea, veţi cunoaşte că Eu sunt în Tatăl Meu, că voi sunteţi în Mine şi că Eu sunt în voi.” (14:20) Ce conversație uimitoare! Isus le spunea acestor oameni: ”Uitați-vă la mine. Nu vedeți că eu sunt Dumnezeu în trup omenesc? Eu sunt esența Tatălui - în natură, substanță și caracter. Prin Mine, vedeți chipul lui Dumnezeu.”

Aici avem o imagine foarte clară: Dumnezeu L-a trimis pe fiul Său  ca să ne arate exact cum este El. Deci, pentru a-L cunoaște și a-L vedea pe Dumnezeu, trebuie să-L cunoaștem și să îl vedem mai întâi pe Hristos. Este adevărat că Dumnezeu are două laturi pentru că este un Dumnezeu al dreptății și trebuie ”să ne temem de Domnul și să ne îndepărtăm de rău.” (Proverbe 3: 7) Dar partea cealaltă este dragostea și iubirea necondiționată. Vedem acest lucru revelat în lucrarea lui Isus. Prin tot ce a spus și a făcut Hristos, ne-a descoperit minunata iubire a Tatălui.

Download PDF