Măreața lucrare a rugăciunii | World Challenge

Măreața lucrare a rugăciunii

David Wilkerson (1931-2011)April 8, 2020

Gândiți-vă la cât de des rugăciunile noastre sunt centrate pe propriile noastre nevoi: propria creștere spirituală și nevoile familiei și prietenilor noștri. Este posibil să ne petrecem o mare parte din timpul nostru de rugăciune căutându-L pe Domnul pentru umblarea noastră cu El: pentru a fi făcuți sfinți, pentru a avea stăpânire asupra păcatului; pentru a primi călăuzire în viață; pentru a avea ungerea Sa. Și ne bucurăm de o dulce părtășie cu El, închinându-ne în liniște, fiind înviorați în prezența Sa.

Dar, în conformitate cu cuvântul lui Dumnezeu, dulcea părtășie nu este suficientă. Da, ea este secretul creșterii spirituale, dar dacă ne ducem la tronul lui Dumnezeu doar pentru edificarea și nevoile noastre, suntem egoiști. Pavel ne dă un exemplu al acestui lucru: ,,În adevăr, fraţilor, nu voim să vă lăsăm în necunoştinţă despre necazul care ne-a lovit în Asia, de care am fost apăsaţi peste măsură de mult, mai presus de puterile noastre, aşa că nici nu mai trăgeam nădejde de viaţă.” (2 Corinteni 1:8). Pavel le spunea acestor sfinți: ,,Criza noastră a fost foarte serioasă, aproape că m-a zdrobit dincolo de ce puteam îndura.”

El a continuat: ,,Căci, şi după venirea noastră în Macedonia, trupul nostru n-a avut nicio odihnă. Am fost necăjiţi în toate chipurile: de afară, lupte, dinăuntru, temeri.” (2 Corinteni 7:5). Cu toate că Pavel era un mare om al rugăciunii și avea o credință puternică în Domnul, a îndurat vremuri tulburi. S-a sprijinit pe Domnul și promisiunile Sale, dar de asemenea a fost susținut în rugăciune de către ,,ajutoare” - ,, El [Dumnezeu] ne-a izbăvit... şi avem nădejde că ne va mai izbăvi încă. Voi înşivă ne veţi ajuta cu rugăciunile voastre...” (2 Corinteni 1:10,11)

Una dintre cele mai mari nevoi ale Trupului lui Hristos în ziua de azi este lucrarea de ajutorare prin rugăciune. Pavel cerea uneori, chiar implora să fie ajutat cu rugăciuni: ,,Vă îndemn, dar, fraţilor, pentru Domnul nostru Isus Hristos şi pentru dragostea Duhului, să vă luptaţi împreună cu mine în rugăciunile voastre către Dumnezeu pentru mine, ca să fiu izbăvit de răzvrătiţii din Iudeea şi pentru ca slujba pe care o am pentru Ierusalim să fie bine primită de sfinţi!” (Romani 15:30-31).

Poți începe această lucrare de a fi un ajutor în rugăciune chiar astăzi. Încrede-te în Duhul Sfânt că te va sensibiliza la nevoile celorlalți și începe să ceri lui Dumnezeu să le împlinească nevoile.

Download PDF