MAI PUTERNICI ÎN ISUS | World Challenge

MAI PUTERNICI ÎN ISUS

David Wilkerson (1931-2011)March 6, 2018

Pe măsură ce copiii lui Dumnezeu continuă în mersul lor zilnic cu Isus, ei pot fi brusc loviți de o furtună, un val de necaz care vine asupra lor din toate părțile. În Psalmul 107:23-26, citim despre "cei ce se coborâseră pe mare în corăbii" și sunt aruncați încoace şi încolo de vânturi furtunoase. Marinarii din această relatare erau atât de înspăimântați încât aproape că au leșinat de frică (versetul 26).

Acum, acești oameni îşi vedeau pur şi simplu de treburile lor când a venit furtuna. Trebuie să observăm că Dumnezeu însuși a declanșat furtuna: "El a zis şi a pus să sufle furtuna,
care a ridicat valurile mării." (versetul 25) Dumnezeu i-a adus pe marinari la locul unde se aflau și El a ridicat valurile. Era lucrarea Lui!

Creștinii au tendința de a da vina pe diavol sau pe un anumit păcat pentru luptele lor; de fapt, este dificil pentru ei să realizeze că Dumnezeu i-a adus într-un loc de luptă. Dar credința noastră poate fi foarte încurajată de fiecare dată când înțelegem că în timp ce toate furtunile vieții au fost hotărâte de Dumnezeu pentru cei neprihăniți, El are un scop în toate.

"Preaiubiţilor, nu vă miraţi de încercarea de foc din mijlocul vostru, care a venit peste voi ca să vă încerce, ca de ceva ciudat care a dat peste voi; dimpotrivă, bucuraţi-vă, întrucât aveţi parte de patimile lui Hristos, ca să vă bucuraţi şi să vă înveseliţi şi la arătarea slavei Lui. "(1 Petru 4: 12-13)

Dumnezeu nu este surprins de lupta ta. De fapt, toate lucrurile acestea se întâmplă pentru că El vrea să producă ceva în inima ta - și vrea să-Şi reveleze gloria şi ţie.

Când s-a oprit furtuna pentru marinarii din Psalmul 107? Când i-a adus Dumnezeu în paradisul dorit? Potrivit psalmistului, atunci când au renunțat la toată speranța omenească și au strigat la Domnul pentru ajutor.

El vrea ca voi să ieșiți din încercările voastre mai puternici în caracter, mai puternici în credință, mai puternici în Isus. Pentru că vă iubește!

Download PDF