MAI VALOROS DECÂT AURUL | World Challenge

MAI VALOROS DECÂT AURUL

David Wilkerson (1931-2011)June 12, 2018

Unul dintre cele mai importante versete din toată Scriptura se găsește în 1 Petru 1:7: ”Pentru ca încercarea credinţei voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere, şi care totuşi este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava şi cinstea, la arătarea lui Isus Hristos.”

De asemenea, Petru ne spune cu ce anume ne putem aștepta să ne confruntăm în astfel de teste ale credinței:  ”Măcar că acum, dacă trebuie, sunteţi întristaţi pentru puţină vreme, prin felurite încercări.” (versetul 6). Petru spune de fapt: ”Dacă ești un urmaș al lui Isus Hristos, atunci vei fi testat aspru.”

Petru clarifică faptul că astfel de teste ale credinței nu sunt destinate creștinilor superficiali; aceste încercări de foc sunt destinate credincioșilor consacrați. Creștinii au o ”nădejde vie” datorită credinței lor (1: 3). Pur și simplu, Dumnezeu ne spune: ”Credința voastră este prețioasă pentru Mine, mai prețioasă decât toată bogăția acestei lumi, care va pieri într-o zi! Și în aceste ultime zile - când vrăjmașul trimite tot felul de rele împotriva voastră - vreau să fiți capabili să rămâneți puternici, cu o credință neclătinată.”

Preaiubiților, încercarea credinței noastre este importantă pentru că puterea eliberatoare a lui Dumnezeu este lăsată să lucreze în măsura credinței noastre în El. Cu cât credința noastră este mai puternică, cu atât mai multă putere de eliberare vom avea în viața noastră.

Pavel mărturisește că a suferit multe împotriviri și încercări grele: ”Am slujit Domnului cu toată smerenia, cu multe lacrimi şi în mijlocul încercărilor pe care mi le ridicau uneltirile iudeilor.” (Fapte 20:19). El recunoștea: ”Știu că prin tot ceea ce trec, Domnul încearcă să creeze ceva în mine. El vrea să producă o credință de statornică!”

Iacov scrie: ”Fraţii mei, să priviţi ca o mare bucurie când treceţi prin felurite încercări, ca unii care ştiţi că încercarea credinţei voastre lucrează răbdare.” (Iacov 1: 2-3). El spune: ”De fiecare dată când încercări grele vor veni peste voi, bucurați-vă!” Domnul este la lucru ducându-vă într-un loc de odihnă și credință în El.

Download PDF