Mila lui Dumnezeu întârzie judecata | World Challenge

Mila lui Dumnezeu întârzie judecata

David Wilkerson (1931-2011)December 10, 2020

În Israelul antic, chivotul legământului reprezenta mila Domnului, un adevăr puternic care a ajuns să fie întruchipat în Hristos. Trebuie să primim mila Lui, să ne încredem în sângele mântuitor al îndurării Sale și să fim mântuiți pentru veșnicie. Așadar, poți ridiculiza legea, poți batjocori sfințenia, poți dărâma tot ce vorbește despre Dumnezeu. Dar când batjocorești sau ridiculizezi îndurarea lui Dumnezeu, vine judecata – și vine rapid. Dacă Îi calci sângele îndurării, vei înfrunta mânia Lui îngrozitoare.

Exact aceasta s-a întâmplat cu filistenii când au furat chivotul. Distrugerea mortală a venit asupra lor până când a trebuit să recunoască: „Aceasta nu este doar întâmplare sau coincidență. Mâna lui Dumnezeu este în mod clar împotriva noastră.” Luați în considerare ceea ce s-a întâmplat când chivotul a fost dus în templul păgân al lui Dagon pentru a-L batjocori și a-L provoca pe Dumnezeul lui Israel. La mijlocul nopții, scaunul îndurării deasupra chivotului a devenit o unealtă de judecată. A doua zi, idolul Dagon a fost găsit căzut în fața chivotului, cu capul și mâinile tăiate (vezi 1 Samuel 5: 2-5).

Dragilor, aici ar fi trebuit să fie America astăzi. Ar fi trebuit să fim judecați de mult timp. Le spun tuturor celor care batjocoresc și provoacă mila lui Dumnezeu: Mergeți mai departe, încercați tot ce doriți pentru a aduce biserica lui Hristos sub puterea secularismului sau a agnosticismului. Dar dacă vă bateți joc de mila lui Hristos, Dumnezeu va arunca toată puterea și autoritatea voastră la pământ! Ieremia spune: „bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările Lui nu sunt la capăt.” (Plângeri 3:22). Totuși, când oamenii își bat joc de acea mare îndurare care este Hristos, judecata este sigură.

Numai mila Domnului întârzie judecata. Și chiar acum America beneficiază de această milă. In mod incredibil, țara noastră se află într-o alergare împreună cu restul lumii pentru a-L îndepărta pe Dumnezeu și pe Hristos din societate. Cu toate acestea, Domnul nu va fi batjocorit; îndurările Sale țin pentru totdeauna și El iubește această națiune. Cred că acesta este motivul pentru care încă ne revarsă binecuvântări. Dorința Lui este ca bunătatea Sa să ne conducă la pocăință (vezi Romani 2:4).

Nu trebuie să disperăm în legătură cu starea actuală din America. Ne întristăm pentru îngrozitoarea corupție, batjocură și păcat, dar avem speranță, știind că Dumnezeu este în deplin control. Știm că îndurările lui Dumnezeu sunt veșnice.

Download PDF