Minunatele bogății a harului lui Dumnezeu | World Challenge

Minunatele bogății a harului lui Dumnezeu

David Wilkerson (1931-2011)November 1, 2019

Scriptura spune: „Şi voi, prin El, sunteţi în Hristos Isus. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înţelepciune, neprihănire, sfinţire şi răscumpărare.” (1 Corinteni 1:30). Nu evitați termenii din acest verset. Mai simplu spus, scopul Evangheliei este mântuirea, iar harul lui Dumnezeu include tot ceea ce a făcut pentru noi, prin Hristos, pentru a ne răscumpăra din puterea diavolului și a ne aduce în Împărăția luminii Sale glorioase!

Dreptatea (care este justificare) este piatra de temelie a harului. A fi îndreptățit de Dumnezeu înseamnă a fi iertat de toate păcatele, de toată vinovăția și a fi considerat sfânt și neprihănit înaintea Lui. Cum ai găsit iertare și acceptare în fața lui Dumnezeu? Să fi fost pentru că Dumnezeu a văzut ceva bun în tine, o oarecare neprihănire care să-L fi atras către tine? Ai câștigat favoarea Lui prin ascultarea și bunătatea ta?

Nu - absolut nu! Cuvântul spune: „Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni.” (Efeseni 2: 8-9)

Nimeni nu devine sfânt sau neprihănit prin propriile sale lucrări, prin ascultare sau credincioșie. Mai degrabă, toate acestea sunt rezultatul credinței în puterea sângelui lui Hristos pentru a putea sta înaintea lui Dumnezeu.

„Ci numai prin credinţa în Isus Hristos, am crezut şi noi în Hristos Isus, ca să fim socotiţi neprihăniţi prin credinţa în Hristos, iar nu prin faptele Legii; pentru că nimeni nu va fi socotit neprihănit prin faptele Legii.” (Galateni 2:16) A deveni neprihănit prin credință este cel mai greu lucru pe care îl poate accepta mintea noastră. Vrem să ne câștigăm mântuirea, însă trebuie să ne supunem dreptății lui Hristos și să acceptăm mântuirea Lui. Aceasta este calea către libertatea deplină.

Download PDF