Moștenitori prin îndurare | World Challenge

Moștenitori prin îndurare

David Wilkerson (1931-2011)December 31, 2019

„Ba încă şi acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere, faţă de preţul nespus de mare al cunoaşterii lui Hristos Isus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate şi le socotesc ca un gunoi, ca să câştig pe Hristos şi să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă Legea, ci aceea care se capătă prin credinţa în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu, prin credinţă.” (Filipeni 3: 8-9). Singura neprihănire pe care Dumnezeu o acceptă este neprihănirea perfectă a lui Isus Hristos, Domnul nostru. Aceasta este o neprihănire care poate fi primită numai prin credință.

Autorul cărții Evrei ne introduce în adevărul că această neprihănire este moștenirea tuturor credincioșilor adevărați. Este ceva ce ne-a dăruit Isus, o moștenire: „Prin credinţă Noe, când a fost înştiinţat de Dumnezeu despre lucruri care încă nu se vedeau, şi, plin de o teamă sfântă, a făcut un chivot ca să-şi scape casa; prin ea, el a osândit lumea şi a ajuns moştenitor al neprihănirii care se capătă prin credinţă.” (Evrei 11:7). Noe a devenit moștenitor nu prin construirea arcăi, ci prin ceea ce credea și predica. El a înțeles această înțelepciune a neprihănirii pe care Dumnezeu i-a dezvăluit-o, o neprihănire prin credință, și a devenit moștenitor al neprihănirii perfecte!

Dragilor, voi și cu mine am primit o mare moștenire atunci când Hristos a plecat de pe pământ. El ne-a lăsat un titlu și, de fapt, propria Sa neprihănire perfectă. Isus a trăit în sărăcie absolută pe acest pământ. El nu a deținut nimic, însă ne-a lăsat o bogăție mai mare decât minele de diamante din Africa de Sud, decât câmpurile de petrol din Orientul Mijlociu sau decât aurul și argintul îngropate sub munții Americii. Isus ne-a dat o moștenire care ne poate face mult mai bogați decât orice persoană de pe fața pământului, o moștenire care ne permite să stăm în fața lui Dumnezeu fără vină.

Nu am putea niciodată să răspundem cerințelor dreptății în împlinirea Legea lui Dumnezeu, astfel Isus a venit pe pământ și a împlinit perfect legea lui Dumnezeu. Nu a greșit niciodată în vreun punct și a făcut-o din motivele pure ale iubirii. „Să nu credeţi că am venit să stric Legea sau Prorocii; am venit nu să stric, ci să împlinesc.” (Matei 5:17)

Exista ceva bun în tine care să-L fi determinat pe Dumnezeu să-L trimită pe Fiul Său să moară în locul tău? Nu, ci este un act de milă și har deplin! Prin puterea Duhului Sfânt, El îndepărtează orice nelegiuire și te împuternicește pentru a trăi în neprihănirea pe care ți-o dăruiește. Aleluia!

Download PDF