Modul în care Își protejează Dumnezeu copiii | World Challenge

Modul în care Își protejează Dumnezeu copiii

David Wilkerson (1931-2011)April 13, 2021

Cred că psalmul 46 este o imagine a „Țării Promise” a Noului Testament. Psalmul 46 reprezintă într-adevăr, odihna divină la care se face referire în Evrei: „Rămâne, dar, o odihnă pentru poporul lui Dumnezeu” (Evrei 4:9). Acest psalm descrie poporului lui Dumnezeu cum este această odihnă. Se vorbește despre puterea Lui întotdeauna disponibilă, despre ajutorul Său în vreme de necaz, despre pacea Sa în mijlocul haosului. Prezența lui Dumnezeu este cu noi mereu și primim ajutorul Său întotdeauna la timp.

Israel a respins această odihnă: „Ei au nesocotit țara desfătărilor; n-au crezut în cuvântul Domnului” (Psalmul 106: 24). Din păcate, biserica de astăzi seamănă mult cu Israelul. În ciuda promisiunilor deosebite pe care ni le-a făcut Dumnezeu - asigurarea Sa de a primi pace și ajutor, de a ne împlini nevoile în totalitate - nu avem încredere deplină în El. În schimb, ne plângem: „Unde este Dumnezeu în încercarea mea? E cu mine sau nu? Unde sunt dovezile prezenței Sale? De ce continuă să lase aceste greutăți să se adune cu grămada în viața mea?”

Îl aud pe Domnul întrebându-Și astăzi Biserica: „Credeți că încă mai vorbesc poporului Meu? Credeți că Îmi doresc să vă ofer ajutorul și călăuzirea Mea? Credeți cu adevărat că vreau să vă vorbesc zilnic, în fiecare oră, clipă de clipă?” Răspunsul nostru trebuie să fie ca acel al lui David. Omul acela evlavios a zguduit tot iadul când a făcut această afirmație despre Domnul: „Căci El zice și se face; El poruncește și ce poruncește ia ființă” (Psalmul 33:9).

Iată promisiunea lui Dumnezeu pentru fiecare generație care ar crede Cuvântul pe care El dorește să ni-l spună: „Sfatul Domnului dăinuie pentru vecie și planurile inimii Lui din neam în neam” (33:11). Creatorul universului vrea să ne împărtășească propriile gânduri!

Scriptura arată clar: Dumnezeul nostru a vorbit poporului Său în trecut, El vorbește și acum poporului Său și va continua să ne vorbească până la sfârșitul veacului. Mai exact, Dumnezeu vrea să îți vorbească astăzi despre problema ta. El poate face acest lucru prin Cuvântul Său, printr-un prieten evlavios sau prin susurul blând al Duhului care îți șoptește: „Iată drumul, mergi pe el!”

Indiferent de metodele pe care le folosește, Îi vei recunoaște vocea. Oile cunosc vocea Păstorului lor. Și „El păzește sufletele sfinților Săi; El îi izbăvește din mâna celor răi.” (Psalmul 97:10).

Download PDF