Necesitatea pocăinței | World Challenge

Necesitatea pocăinței

David Wilkerson (1931-2011)April 2, 2020

Primul mesaj pe care Isus l-a dat după ce a trecut de ispitirea în pustie a fost: „Pocăiți-vă, pentru că Împărăția cerurilor este aproape” (Matei 4:17). El a chemat oamenii să se pocăiască, chiar înainte de a-i chema să creadă!

Cuvântul „pocăiți-vă” este rar menționat în majoritatea bisericilor de astăzi. Pastorii rareori cer congregațiilor lor să se întristeze pentru păcat - să se întristeze pentru rănirea lui Hristos prin răutatea lor. În schimb, mesajul pe care îl auzim de la multe amvoane este: „Credeți doar! Acceptați-l pe Hristos și veți fi mântuiți!” Textul folosit pentru a justifica acest mesaj este Fapte 16:30-31. Apostolul Pavel a fost ținut la închisoare când dintr-o dată pământul s-a cutremurat și toate ușile celulelor s-au deschis. Temnicerul a crezut imediat că toți prizonierii au fugit, ceea ce însemna că s-ar fi confruntat cu executarea.

În disperare, acesta și-a scos sabia și a fost pe punctul de a se omorî, însă Pavel și Sila l‑au oprit, asigurându-l că nimeni nu a scăpat. Văzând acest lucru, omul a căzut înaintea apostolului și a strigat: „Domnilor, ce trebuie să fac pentru a fi mântuit? Ei i-au răspuns: „Crede în Domnul Isus, şi vei fi mântuit tu şi casa ta!” (Faptele 16: 30-31). Este important să ne amintim că temnicerul era pe punctul de a se sinucide, cu sabia în mână. El era deja în punctul de pocăință – în genunchi, zdrobit, tremurând în fața apostolilor. Inima lui era cu adevărat pregătită să-L accepte pe Isus cu o credință autentică. 

Isus vă promite că întristarea voastră evlavioasă, inima aflată în pocăință și dragostea voastră reînnoită pentru El vă vor conduce la viață. Așadar, roagă-te chiar acum: „Doamne, dă-mi o inimă cu adevărat pocăită! Du-mă înapoi la cine am fost când m-am îndrăgostit pentru prima dată de Tine! Totuși, de data aceasta du-mă mai departe, cu mult mai mult în profunzime în Tine decât am avut vreodată înainte!”

Isus promite că inima voastră în pocăință și iubirea reînnoită față de El vă vor conduce la viață.

Download PDF