NICIO SPERANŢĂ DE BIRUINŢĂ ÎN PUTEREA NOASTRĂ | World Challenge

NICIO SPERANŢĂ DE BIRUINŢĂ ÎN PUTEREA NOASTRĂ

David Wilkerson (1931-2011)June 7, 2018

Chiar dacă sunteți mântuiți - trăind sub acoperirea sângelui lui Hristos și asigurați prin credința în lucrarea Sa pe cruce pentru voi - puteți continua să duceţi lupte nesfârşite în interiorul vostru.

Dușmanii sufletului vostru caută să vă înghită și sunteți încă angajați într-o bătălie împotriva puterilor și întăriturilor demonice. Trebuie să cerem puterea care ne este disponibilă prin Noul Legământ al lui Dumnezeu, dar această putere vine numai prin credință.

Profetul Isaia a avertizat pe Israel că nu există nici o posibilitate de a birui dacă încearcă să-și învingă adversarul prin propria lor putere. Capitolul 31 din Isaia prezintă o imagine perfectă a inutilității încercării de a lupta cu inamicul în capacitatea noastră umană. Cred că acest capitol reflectă ineficiența încercărilor noastre de astăzi de a învinge poftele, obiceiurile proaste și păcatele care ne copleşesc bazându-ne pe ideile și ajutoarele omeneşti.

Acest capitol este, de asemenea, un exemplu pentru noi despre modul în care păcatul va atinge o culme în zilele din urmă. Scriptura spune că societatea va merge din rău în mai rău, iar Biserica va fi inundată de înșelăciuni și doctrine ale demonilor. Cred că vedem că aceasta se întâmplă chiar acum. Hoardele demonice au infiltrat toate mijloacele de informare și orice formă de tehnologie, inundând cultura noastră cu senzualitate și perversiuni de tot felul.

Dacă sunteți în mijlocul unei lupte copleșitoare, trebuie să învățați cuvântul pe care Dumnezeu i l-a dat Zaharia: „Lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul Meu!”(Zaharia 4: 6)

„Atunci asirianul va tremura de glasul Domnului, care îl va lovi cu nuiaua Sa.” (Isaia 30:31) Isaia spune: „Domnul tău îţi promite că va lupta pentru tine. El Îşi va face vocea cunoscută și îi va pune pe toți vrăjmașii tăi pe fugă.”

Te confrunți cu un inamic prea puternic pentru tine chiar acum? Dacă da, Dumnezeu îţi cere pur și simplu să îţi pui sabia deoparte și să ai încredere în El pentru a lupta în numele tău.

Download PDF