NU ESTE TIMP PENTRU RUGĂCIUNE — CHIAR AȘA? | World Challenge

NU ESTE TIMP PENTRU RUGĂCIUNE — CHIAR AȘA?

David WilkersonFebruary 22, 2017

În biserica primului veac din Ierusalim, văduvele de origine greacă era neglijate în rutina zilnică de distribuire a alimentelor. Ele au căutat ajutor apelând la conducătorii bisericii dar ei nu au simțit că e corect să renunțe la timpul lor de rugăciune și studiul Cuvântului lui Dumnezeu pentru a supraveghea aceste sarcini administrative.

Apostolii au chemat la întrunire întreg trupul bisericii și au spus: „Nu este potrivit pentru noi să lăsăm Cuvântul lui Dumnezeu ca să slujim la mese” (Faptele Apostolilor 6:2). În consecință, șapte oameni „vorbiți de bine”, au fost stabiliți pentru a se ocupa de problemele administrative. Între timp, apostolii și-au dat cuvântul: „Iar noi vom stărui necurmat în rugăciune şi în propovăduirea Cuvântului” (versetul 6). Acest aranjament a avut drept rezultat răspândirea Cuvântului lui Dumnezeu și creșterea numărului de ucenici (vezi 6:7).

Foarte puțini pastori astăzi fac acest fel de sacrificiu. Un lucrător m-a privit în ochii și mi-a spus: „Sunt așa de multe solicitări în ce privește timpul meu încât pur și simplu nu am timp să mă rog.” Un alt pastor mi-a mărturisit: „Nu m-am mai rugat de luni de zile. Meditez și am un scurt timp devoțional uneori, dar nu pot să mă deprind cu adevărat cu disciplina rugăciunii.”

Nu voi condamna nici un lucrător sârguincios și devotat al lui Dumnezeu, dar cert este că, înaintea stăpânului său se înalță sau cade fiecare slujitor. Mulți predicatori nu sunt conștienți că au devenit victimele unei conspirații satanice de întreruperi. Unii dintre ei sunt în mod continuu pe fugă, împotmoliți de o avalanșă de sarcini și detalii.

Mulțumesc lui Dumnezeu că noi nu suntem la mila lui Satan sau a mașinăriilor lui. Noi putem expune tacticile lui, putem declara cuvântul adevărului, și în numele lui Isus putem opri orice întrerupere. Prin puterea Duhului Sfânt din lăuntrul nostru, putem elibera de orice obstacol calea noastră spre porțile Domnului și să venim cu îndrăzneală la tronul Său de har pentru a primi ajutor în ceasul nostru de nevoie. Aceasta este ceea ce Domnul vrea pentru noi toți!

Download PDF