Nu mai suntem sclavi ai performanței | World Challenge

Nu mai suntem sclavi ai performanței

Gary WilkersonNovember 2, 2020

Toți greșim și vom continua să greșim. Dar mulți din Trupul lui Hristos se gândesc la ei înșiși ca la eșecuri totale, în toate aspectele. Simt că nu pot face sau spune ceva corect și se condamnă în mod repetat.

Acești credincioși împovărați merg la biserică în speranța de a auzi ceva de care să se poată prinde și care să îi poată vindeca de eșecul continuu. Dar nu trebuie să „ne reparăm” pentru a putea câștiga binecuvântarea. El ne-a binecuvântat deja! Isus spune: „Te străduiești și te frămânți într-un mod pe care florile nu-l fac niciodată – și totuși Dumnezeu dăruiește plantelor frumusețe și viață. Nu știi că ești infinit mai valoros în ochii Tatălui? Nu trebuie să îți faci griji și să te străduiești să-I fii plăcut! El îți dă puterea să fii exact ce dorește El să fii – pentru că te iubește.” (vezi Matei 6:28-30)

Pavel i-a văzut pe creștinii galateni lucrând sub acest tip de povară. El le-a scris pentru a le arăta cum este calea lui Dumnezeu privind copiii Săi: „Dumnezeu a trimis pe Fiul Său... ca să răscumpere pe cei ce erau sub Lege, pentru ca să căpătăm înfierea. Și, pentru că sunteți fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său care strigă: "Ava", adică: "Tată!" Așa că nu mai ești rob, ci fiu; și, dacă ești fiu, ești și moștenitor, prin Dumnezeu.” (Galateni 4:4-7)

Nu suntem sclavii niciunui sistem de performanță. În schimb, Pavel spune: Dumnezeu ne-a atras către El cu tandrețe ca pe „propriul său copil”. În plus, Paul folosește un cuvânt pentru „înfiere” care aici, are două semnificații. Un sens este strict legal. Dar celălalt înseamnă „a pune la locul lui, a face să aparțină”. Tatăl nostru ceresc nu doar ne adoptă legal, demonstrând acceptare și aprobare. El ne acordă atenția, afecțiunea, și chiar autoritatea Sa. Și El ne binecuvântează cu propria Sa natură: „ați fost născuți din nou nu dintr-o sămânță care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, prin Cuvântul lui Dumnezeu, care este viu și care rămâne în veac. “ (1 Petru 1:23) 

Atunci când Isus a mers la cruce ne-a demonstrat marea Sa iubire față de noi. A stat în locul nostru pentru că suntem valoroși pentru El. Dumnezeu vrea să-ți arate cât de puternic aparții familiei Sale. El te-a făcut moștenitor nu la o povară pământească, ci la o mare moștenire cerească!

Download PDF