O încredere fără limite | World Challenge

O încredere fără limite

David Wilkerson (1931-2011)November 26, 2019

„Vă voi lua ca popor al Meu; Eu voi fi Dumnezeul vostru, şi veţi cunoaşte că Eu, Domnul Dumnezeul vostru, vă izbăvesc de muncile cu care vă apasă egiptenii.” (Exod 6:7)

Dumnezeu dorește ca tu să-L cunoști! Vrea să te învețe să-I recunoști vocea mai presus de toate celelalte. El S-a descoperit și S-a manifestat înaintea poporului Său, în fața copiilor lui Israel din nou și din nou - prin mari izbăviri, semne și minuni nemaivăzute - și totuși aceștia nu-L cunoșteau pe Dumnezeul lor.

„Patruzeci de ani M-am scârbit de neamul acesta şi am zis: „Este un popor cu inima rătăcită; ei nu cunosc căile Mele.” (Psalm 95:10) Dumnezeu spunea: „Prin toate acestea, nu M-ai lăsat niciodată să fiu Dumnezeu. Încă nu cunoști felul în care lucrez!”

Dragilor, Dumnezeu încă mai caută un popor care să-L lase să fie Dumnezeu pentru ei, până la cunoașterea Lui cu adevărat și să-I învețe căile Sale. Suntem asemenea poporului Israel fiindcă și noi am văzut minuni, am experimentat manifestarea prezenței Sale și am primit răspuns la rugăciunile noastre. Avem încredere în Dumnezeu în majoritatea domeniilor vieților noastre, însă credința noastră are întotdeauna granițe și limite. Poate exista o mică arie care să vă blocheze, fiind spațiul în care nu credeți cu adevărat că Dumnezeu îl poate prelua. Îndoiala Îl împiedică pe Dumnezeu să devină tot ceea ce dorește să fie în viața ta.

Stimate cititor, nu poți spune dacă Îl cunoști cu adevărat pe Dumnezeu așa cum El dorește. Numai Duhul Sfânt vă poate dezvălui lucrul acesta. Dar permiteți-mi să împărtășesc cu voi ceea ce Dumnezeu mi-a dezvăluit despre modul în care L-am împiedicat să fie Domn peste viața mea: prin lipsa de odihnă în dragostea Lui față de mine.

Este timpul să vă odihniți cu siguranța pusă în dragostea lui Dumnezeu! Trebuie să vă ridicați și să spuneți: „Nu voi accepta acuzațiile diavolului - pentru că oricum nu voi fi niciodată demn de dragostea Domnului. Oricum, toată valoarea mea vine prin Isus! El m-a curățat prin sângele Lui.”

Vedeți, nu Îl puteți lăsa să fie Dumnezeu pentru voi decât dacă Îl lăsați pe El să vă iubească!

Când inamicul vine ca un leu care urlă, nu te panica, doar odihnește-te! Spune: „Dumnezeu mă iubește - Isus mă iubește. Știu și mă încred în iubirea Lui!” Lasă-L să fie Dumnezeu pentru tine, arătându-I că te vei odihni în iubirea Lui! Accepta dragostea și bucură-te de ea! Dumnezeu îți este cel mai aproape atunci când Îi îngădui să te cuprindă cu dragostea Lui.

Download PDF