O CREȘTERE A PREZENȚEI LUI DUMNEZEU | World Challenge

O CREȘTERE A PREZENȚEI LUI DUMNEZEU

David Wilkerson (1931-2011)March 26, 2019

Dumnezeu face ceva nou în biserica Sa de astăzi. Această mare lucrare a Duhului nu poate fi găsită într-o singură locație. Are loc în întreaga lume, dar nu trebuie să călătorești prea departe pentru a o putea privi. Într-adevăr, "lucrarea nouă" a lui Dumnezeu poate fi la fel de aproape precum biserica din apropiere.

Dumnezeu ridică lucrători și oameni care vor avea parte de adevărata binecuvântare. Această binecuvântare a fost greșit reprezentată, iar mărturia a fost stricată în biserica modernă, dar acum Domnul dorește să o reînnoiască pentru oamenii pe care Îl cheamă. Dumnezeu i-a spus lui Moise că există o singură formulă pentru a avea parte de binecuvântarea Lui (vezi Numeri 6: 22-27), iar alte metode sunt inacceptabile pentru El. Binecuvântarea pe care o descrie lui Moise este întreită:

  • "Domnul să te binecuvânteze și să te păzească" (Numeri 6:24). Versetul vorbește despre puterea lui Hristos de a ne ține. Acesta este începutul tuturor binecuvântărilor: cunoașterea faptului că suntem păstrați de Hristos Însuși. Oamenii lui Dumnezeu din vremea de pe urmă, vor lua promisiunea legământului Său pentru a primi o inimă nouă și o teamă sfântă.
  • "Domnul să facă să lumineze faţa Lui peste tine şi să Se îndure de tine!" (6:25). Acest verset descrie o biserică cu un cuget treaz, nu cu unul tocit . La urma urmei, Dumnezeu nu vă poate arăta "fața" Lui - adică gloria harului Său - până când sunteți asigurați în El. Toate acestea implică favoare; nu mai sunteți străini înaintea Domnului, ci plăcuți în ochii Lui.
  • "Domnul să-Şi înalţe faţa peste tine şi să-ţi dea pacea!" (6:26). Aceasta vorbește despre o creștere a prezenței lui Dumnezeu. Iată semnul unei noi lucrări pe care Dumnezeu o face: poporul închinat lui Dumnezu, primește iubire și siguranță prin atingerea Lui. Această atingere intimă îi proșterne în rugăciune, iar aceștia aud clar vocea Lui. În tot acest timp, o lucrare pură se naște în ei.

Slujitorii care au fost stat în prezența lui Dumnezeu nu sunt neliniștiți sau agitați. Ei sunt înzestrați cu o mare pace și, prin acea pace, ei arată chipul lui Hristos. Cât de minunat este să știm că putem intra cu libertate în prezența Sa!

Download PDF