O trezire la sfințire | World Challenge

O trezire la sfințire

David Wilkerson (1931-2011)March 26, 2020

Dumnezeu nu este niciodată luat prin surprindere de nimic din ceea ce se întâmplă în lumea noastră. Nu este surprins de această groaznică plagă a drogurilor sau de baia de sânge a avortului. Deci, care este răspunsul Lui în perioadele de agitație și depravare? Ce propune El ca antidot împotriva apostaziei și a puterii demonice care crește?

Răspunsul lui Dumnezeu este aceeași așa cum întotdeauna a fost – a aduce victoria lui Dumnezeu printr-o reînnoire. Pe vremea lui Neemia, Ierusalimul era în ruine, orașul era o grămadă literală de pietre, iar adunarea era căzută în păcat. Puterile nelegiuite din jurul Israelului i-au persecutat sever, batjocorind fiecare lucrare pe care au încercat să o facă.

Cum a răspuns Dumnezeu într-un asemenea timp de ruină? A trimis o armată bine pregătită să le vină în ajutor? A trimis un paznic al palatului pentru a-i apăra de dușmanii lor? Nu, Dumnezeu a ridicat un singur om, pe Neemia - care și-a petrecut timpul rugându-se, postând și jelind, fiind zdrobit de starea lui Israel. De asemenea, a cercetat continuu în Cuvântul lui Dumnezeu, înțelegând profețiile și lucrând în Duhul. El s-a despărțit de toată răutatea din jurul său și a continuat în umblarea lui sfântă cu Domnul. La rândul lor, toți cei care îi ascultau predicarea erau purificați în suflet.

Curând, o trezire la sfințire a cuprins țara. „Preoţii şi leviţii s-au curăţat şi au curăţat şi pe popor, porţile şi zidul.“ (Neemia 12:30). Casa lui Dumnezeu, de asemenea, a fost curățită, tot ce era păcătos a fost scos afară. Neemia a spus lucrătorilor templului: „Scoateți tot ce are legătură cu idolatria sau cu senzualitatea!”

Neemia a avut autoritatea spirituală pentru a readuce frica evlavioasă în templu, deoarece stătuse pe genunchi, plângând, în zdrobire, căutând inima lui Dumnezeu. Din această cauză, el a putut să mărturisească păcatele unei națiuni întregi: „Să ia aminte urechea Ta, şi ochii să-Ţi fie deschişi: ascultă rugăciunea pe care Ţi-o face robul Tău acum, zi şi noapte, pentru robii Tăi, copiii lui Israel, mărturisind păcatele copiilor lui Israel, păcatele făcute de noi împotriva Ta; căci eu şi casa tatălui meu am păcătuit!” (Neemia 1:6)

Dragilor, acesta este conceptul lui Dumnezeu de trezire! Fiecare loc din inima ta care este murdar și nesfințit trebuie să fie măturat – fără locuri întunecate rămase. „Zideşte în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou şi statornic!” (Psalmul 51:10).

Propune-ți în inima ta să devii persoana prin care Dumnezeu să aducă schimbare în lumea din jurul tău!

Download PDF