O viață cu pace deplină | World Challenge

O viață cu pace deplină

David Wilkerson (1931-2011)January 1, 2021

Isus a murit pe cruce pentru a obține pacea cu Dumnezeu pentru mine și El este acum în cer pentru a menține pacea, pentru mine și în mine. Pacea pe care o avem cu Dumnezeu prin Hristos ne deosebește credința de toate celelalte religii.

În orice altă religie în afară de creștinism, problema păcatului nu este niciodată soluționată. Stăpânirea păcatului pur și simplu nu a fost ruptă. Prin urmare, nu poate exista pace: „Cei răi n-au pace, zice Domnul.” (Isaia 48:22). Dar avem un Dumnezeu care oferă pace prin iertarea păcatului. Acesta este chiar motivul pentru care Isus a venit pe pământ: să aducă pacea omenirii tulburate și înfricoșate.

Cum menține Isus pacea lui Dumnezeu pentru mine? El o face prin trei moduri:

În primul rând, sângele lui Hristos a înlăturat vina păcatului meu. În acest sens Pavel spune: „El este pacea noastră!” (Efeseni 2:14). Isus a făcut pace pentru mine prin sângele Său.

În al doilea rând, Hristos îmi menține pacea și bucuria în credință: „Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința, pentru ca, prin puterea Duhului Sfânt, să fiți tari în nădejde!” (Romani 15:13)

În al treilea rând, Isus mă face să mă bucur de speranța intrării în slavă: „Ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu!” (Romani 5:2).

Pur și simplu, pacea este absența fricii. Și o viață fără frică este o viață plină de pace.

Când Isus S-a înălțat la cer, nu a lăsat gloria pe care Dumnezeu I-a dăruit-o. Nu, S-a dus la Tatăl pentru a menține pacea câștigată cu greu pe care a realizat-o pentru noi la Calvar.

Mântuitorul nostru este viu în slavă chiar acum. Și El este pe deplin Dumnezeu și pe deplin uman, cu mâini, picioare, ochi și păr. De asemenea, are cicatricile pe mâini și picioare, și rana într-o parte. El nu Și-a aruncat niciodată umanitatea; El încă este un om în glorie. Și chiar acum, omul nostru din eternitate lucrează pentru a ne asigura că nu suntem niciodată lipsiți de pacea pe care ne-a dat-o când a plecat. El slujește ca marele nostru preot, implicat activ în păstrarea trupului Său pe pământ plin de pace. Iar când va veni din nou, vrea ca noi „să fim găsiți în pace.” (2 Petru 3:14)

Download PDF