Oare îți ascultă Dumnezeu rugăciunile? | World Challenge

Oare îți ascultă Dumnezeu rugăciunile?

David Wilkerson (1931-2011)November 21, 2019

Orice credincios care dorește să-i placă lui Dumnezeu prin viața lui de rugăciune trebuie mai întâi să cunoască răspunsul la această întrebare: „Îmi ascultă cu adevărat Dumnezeu rugăciunile și le va da răspuns?” Deși pare a fi o întrebare simplă - una care nici măcar nu ar fi trebuit să fie pusă - majoritatea creștinilor vor răspunde repede: „Da, desigur, eu cred că Dumnezeu răspunde rugăciunilor mele.” Dar adevărul este că mulți nu sunt pe deplin convinși.

Sunt momente când ne simțim că Dumnezeu este absent din viața noastră, că El nu asculta strigătele noastre. Întrebările și îndoielile se află profund în noi, iar Domnul vrea le trateze în duhul nostru. În Luca 18:2-8, Isus a vorbit într-o parabolă despre perseverența unei văduve și despre judecătorul nedrept, ca să-i învețe un lucru pe ucenicii Săi: „Isus le-a spus o pildă, ca să le arate că trebuie să se roage necurmat şi să nu se lase.” (18:1)

În comunitatea evreiască, un judecător era de așteptat să fie imparțial, însă judecătorul din această poveste era incompetent și necalificat pentru un astfel loc de muncă. Dreptate, în mod clar, nu se făcuse. Conform legislației evreiești, văduvele meritau o protecție specială în cadrul sistemului de justiție, dar acest judecător a ignorat văduva care venise la el. Cu toate acestea, femeia a refuzat să renunțe și a venit înaintea lui atât de des, încât judecătorul își pierduse răbdarea cu ea și i-a îndeplinit cererea.

Acestei văduve i-a fost făcută dreptate datorită stăruinței sale! Isus explică în versetul 8 faptul că, dacă un judecător nepotrivit și fără evlavie ar face dreptate până la urmă, cu cât mai mult ar da Tatăl nostru iubitor și sfânt, ceea ce este bun copiilor Săi?

Mulți creștini știu că Dumnezeu are tot ce au ei nevoie și recunosc că El îngrijește de ei, însă nu sunt convinși că este dispus să vină repede pentru a-i ajuta. Când Dumnezeu nu răspunde imediat la strigătul lor, își închipuie piedici și blocaje în ei înșiși. Se gândesc la tot felul de motive pentru care Domnul nu trebuie să fie dispus să vină în ajutorul lor.

„O, cât de mare este bunătatea Ta, pe care o păstrezi pentru cei ce se tem de Tine şi pe care o arăţi celor ce se încred în Tine, în faţa fiilor oamenilor!” (Psalmul 31:19). Fii sigur că Dumnezeu ți-a dat tot ce ai nevoie pentru a fi liber și învingător! Bucură-te de Domnul, căci ești desfătarea sufletului Său! Aleluia!

Download PDF