OBȚINEREA PREMIULUI | World Challenge

OBȚINEREA PREMIULUI

Gary Wilkerson
March 5, 2018

În cultura de astăzi, mulți creștini sunt confuzi în legătură cu conceptul de a câștiga. Dar prea des nici nu știm cum să definim ce anume presupune o victorie. Pastorii cred că pentru a avea o biserică biruitoare, ei trebuie să aibă o clădire mai mare, un buget sporit, o echipă eficientă de închinare, o lucrare minunată cu copii. Oamenii de afaceri cred că a câștiga presupune să ai mai mulți angajați, astfel bucurându-se de un profit mai mare și de obținerea unui prestigiu în domeniul lor. Toate aceste lucruri sunt bune, desigur, și într-un sens, ele sunt un câştig. Dar Pavel definește câștigul într-un alt mod aducându-ne la baza mesajului lui Dumnezeu, Evanghelia lui Isus Hristos și arătându-ne cum să obținem premiul.

"Alerg spre ţintă, pentru premiul chemării cereşti a lui Dumnezeu, în Hristos Isus. Gândul acesta, dar, să ne însufleţească pe toţi care suntem desăvârşiţi; şi, dacă în vreo privinţă sunteţi de altă părere, Dumnezeu vă va lumina şi în această privinţă." (Filipeni 3: 14-15)

"Nu ştiţi că cei ce aleargă în locul de alergare, toţi aleargă, dar numai unul capătă premiul? Alergaţi, dar, în aşa fel, ca să căpătaţi premiul!"(1 Corinteni 9:24) Pavel continuă să spună că el nu "loveşte cu pumnul în vânt" fără țintă, alergând fără să ştie încotro se îndreaptă (9:26). El se disciplinează astfel încât să nu ajungă să fie descalificat în cursă. Prea mulți creștini astăzi aleargă grăbiţi în douăsprezece direcții diferite, urmărind diverse modalităţi de a sluji în lucrare și căi de auto-îmbunătățire a acesteia. Este adevărat, s-ar putea să facă multe lucruri bune, dar ele nu au vreun efect în adevăratul sens al cuvântului asupra victoriei despre care vorbește Pavel – aceea de a-i face pe oameni să ajungă la linia de sosire.

Să alegem să fim ca Pavel. Toți cei din jurul nostru sunt dărâmaţi, fără Isus, legați de păcate și se îndreaptă spre o veșnicie petrecută fără Dumnezeu. Trebuie să le spunem vestea cea bună despre Isus Hristos - că El a murit pe cruce pentru ei, că ei pot fi curățiți și sfinți. O altă victorie! Un alt premiu!

Download PDF