ODIHNIȚI-VĂ ÎN IUBIREA LUI DUMNEZEU | World Challenge

ODIHNIȚI-VĂ ÎN IUBIREA LUI DUMNEZEU

David Wilkerson (1931-2011)July 12, 2019

Crezi că ai slăbit în credință? Te-ai rugat cu sârguință pentru o nevoie și te-ai încrezut în Dumnezeu cu toată inima că El va purta de grijă și totuși nu ai primit un răspuns? Ai citit promisiunile glorioase cu privire la toate lucrurile care sunt posibile pentru cei care cred: "Tot ce veţi cere cu credinţă, prin rugăciune, veţi primi." (Matei 21:22). "Orice veți cere când vă rugați, să credeți că ați și primit și veți avea" (Marcu 11:24). Tu ai revendicat aceste promisiuni! Totuși, pe măsură ce încerci să le crezi cu adevărat, ești deseori confuz, pentru că răspunsul este întârziat sau nu apare.

Unii cred că există doar două motive pentru care nu ai primit ceea ce ai cerut: fie că ai o credință defectuoasă, fie că există păcat în viața ta. Începi să crezi că Dumnezeu a trebuit să respingă răspunsul până când credința ta se va îmbunătăți suficient pentru a-L satisface. Calitatea credinței voastre nu a ajuns la criteriile lui Dumnezeu pentru rugăciunea respectivă sau poate ai spus cuvinte greșite sau ai făcut o "mărturisire negativă".

Prietenul meu, acea fel de teologie este o stupiditate și o palmă în fața Tatălui nostru iubitor ceresc. Dumnezeu face minuni ca răspuns la rugăciunea credinței și orice promisiune din Cuvântul Său este adevărată. Dar este ceva minunat despre modul în care lucrează Dumnezeu. El nu este motivat să acționeze pentru noi numai ca rezultat al credinței noastre. Dumnezeu este dragoste, și aceasta Îl motivează să acționeze.

"Chiar și atunci când suntem prea slabi pentru a mai avea puțină credință, El rămâne credincios și ne va ajuta, căci nu ne poate abandona, pe noi, care suntem parte din El Însuși, iar El Își va împlini mereu promisiunile față de noi." (2 Timotei 2:13, TLB). Credința mea, credința voastră, toată credința trebuie să se bazeze pe iubirea plină de bunătate și pe relația cu Tatăl nostru ceresc.

"Ci cel ce se laudă să se laude că are pricepere şi că Mă cunoaște, că ştie că Eu sunt Domnul care fac milă, judecată şi dreptate pe pământ! Căci în acestea găsesc plăcere Eu, zice Domnul." (Ieremia 9:24, RSV). Să ne bucurăm astăzi de dragostea și bunătatea Tatălui nostru!

Download PDF