Odihnindu-te în dragostea lui Dumnezeu | World Challenge

Odihnindu-te în dragostea lui Dumnezeu

David Wilkerson (1931-2011)March 19, 2020

Dumnezeu ne spune: ,,Fiule, dă-mi inima ta şi să găsească plăcere ochii tăi în căile mele!” (Proverbe 23:26). Dragostea Sa cere reciprocitate, ca noi să-I răspundem cu o dragoste deplină, neîmpărțită, care pretinde inima, sufletul, mintea și puterea noastră în întregime. Cu toate acestea, Domnul nu ne spune în termeni nesiguri: ,,Tu nu poți câștiga dragostea mea. Dragostea pe care ți-o ofer nu este prin merite.” Ioan scrie: ,,Noi Îl iubim, pentru că El ne-a iubit întâi.” (1 Ioan 4:19)

Niciunul nu se trezește într-o zi și decide să se îndepărteze de păcat și să-L urmeze pe Isus. Nu, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu coboară în pustia vieții noastre, ne arată starea noastră pierdută și ne face să ne simțim mizerabili în păcatul nostru. Tatăl nostru a trimis Cuvântul Său să ne arate adevărul, a trimis Duhul Său să ne convingă, apoi a venit El Însuși după noi. El a făcut toate acestea pentru noi!

David își exprimă odihna în dragostea sa pentru Dumnezeu când scrie: ,,Pe cine altul am eu în cer în afară de Tine? Şi pe pământ nu-mi găsesc plăcerea în nimeni decât în Tine.” (Psalmul 73:25) Inima care Îl iubește pe Domnul încetează în totalitate să mai caute alinare în altă parte. Mai degrabă, își găsește mulțumirea deplină în El. Bunătatea lui Dumnezeu prețuiește mai mult decât viața însăși.

O astfel de inimă se bucură și de dragostea ei pentru Dumnezeu. Când un copil al lui Dumnezeu știe cât de mult îl iubește Tatăl Său, aceasta îi umple inima de desfătare. Dragostea noastră pentru Tatăl trebuie exprimată prin Fiul Său. Isus spune: ,,Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.” (Ioan 14:6) Doar prin Hristos suntem acceptați de Tatăl și avem intrare la El.

 Dumnezeu a pus toată bunătatea, dragostea, mila și slava în Fiul Său și L-a trimis pe Isus ca să manifeste și să ne reveleze această slavă. Astfel, Hristos vine la noi ca imaginea fidelă a Tatălui nostru iubitor. ,,Cum M-a iubit pe Mine Tatăl, aşa v-am iubit şi Eu pe voi. Rămâneţi în dragostea Mea!” (Ioan 15:9). Când vei găsi adevărata intimitate cu Tatăl, vei putea să umbli în slava Sa în toate zilele vieții tale!

Download PDF