PĂZINDU-ȚI UȘA INIMII | World Challenge

PĂZINDU-ȚI UȘA INIMII

David Wilkerson (1931-2011)September 25, 2019

„ Prin credinţă a fost mutat Enoh de pe pământ, ca să nu vadă moartea. Şi n-a mai fost găsit, pentru că Dumnezeu îl mutase. Căci înainte de mutarea lui, primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu. Şi fără credinţă este cu neputinţă să fim plăcuţi Lui! Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este şi că răsplăteşte pe cei ce-L caută.” (Evrei 11: 5-6).

Una dintre marile tragedii ale acestei generații - și una dintre cele mai mari întristări ale lui Dumnezeu - este aceea că atât de puțini creștini sunt cu adevărat fericiți. Ei se prefac cântând, aplaudând, zâmbind, dar ceea ce se află înăuntru este mizeria, singurătatea și tristețea. Totuși, pentru asta a murit Hristos? Pavel avertizează asupra creștinilor care trebuie „să-și vină în fire și să scape de înfășurarea diavolului, după ce au fost prinși de el pentru a-i face voia” (2 Timotei 2:26). Acest verset descrie perfect starea multor creștini. Satana intră și iese din viața lor după propria voință și aceștia nu au nici o putere sau autoritate care să-l oprească la ușa inimii lor. El are stăpânirea asupra lor: „Nu ai nicio putere a lui Hristos în tine care să mă oprească. Vei face cum spun eu.”

Poate că ești unul dintre cei prinși în capcana diavolului, dar poți recunoaște capcana și să cauți să fii eliberat din aceasta. Dacă slujești Domnului mai mult de câteva luni, ar trebui să crești zilnic în harul și cunoașterea lui Isus. Victoriile tale spirituale ar trebui să fie dulci și ar trebui să fii asigurat de prezența lui constantă. Până acum, Satana ar trebui să fugă de la tine!

 „Care ne-a izbăvit de puterea întunericului și ne-a tradus în împărăția Fiului Său” (Coloseni 1:13). Puneți-vă inima să umble cu Dumnezeu. Procedând astfel, veți fi siguri că Domnul vă va scăpa de sub stăpânirea diavolului.

Download PDF