Păzit de marea prăbușire | World Challenge

Păzit de marea prăbușire

David Wilkerson (1931-2011)April 1, 2020

Într-una dintre scrisorile către creștinii din Tesalonic, Pavel vorbește despre un eveniment viitor pe care îl numește „ziua Domnului”. El scrie: „Cât priveşte venirea Domnului nostru Isus Hristos şi strângerea noastră laolaltă cu El, vă rugăm, fraţilor, să nu vă lăsaţi clătinaţi aşa de repede în mintea voastră şi să nu vă tulburaţi de vreun duh, nici de vreo vorbă, nici de vreo epistolă, ca venind de la noi, ca şi cum ziua Domnului ar fi şi venit chiar. Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip; căci nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credinţă şi de a se descoperi omul fărădelegii, fiul pierzării” (2 Tesaloniceni 2: 1-3).         

Unii teologi cred că „ziua Domnului” la care se referă Pavel este aici judecata finală. Cu toate acestea, cred împreună cu marea majoritate a savanților, că Pavel vorbește despre a doua venire a lui Hristos. Și Pavel afirmă că întoarcerea lui Isus nu va avea loc până când nu se vor întâmpla două lucruri:

  1. Mulți care L-au cunoscut cândva pe Dumnezeu vor cădea de la adevărul Evangheliei, pe care l-au cunoscut;

  2. Anticristul, sau omul fărădelegii, va fi descoperit.

Ar trebui să fie evident pentru fiecare creștin ce-L iubește pe Isus că o astfel de „cădere” deja are loc. Mulți credincioși, precum și alții de-a lungul ultimelor decenii, au devenit reci în dragostea lor pentru Dumnezeu. În planul de a perverti Evanghelia harului lui Hristos, Satana convinge masele de credincioși că își pot tolera păcatele fără să plătească nicio pedeapsă. Lucrul acesta transformă Evanghelia lui Hristos într-un mesaj al imoralității! În mod tragic, mulți creștini căldicei cedează acestui spirit de nelegiuire, făcându-i să-l accepte pe omul fărădelegii (Anticristul) atunci când va apărea pe scenă făcând minuni și rezolvând probleme.

Poate vă gândiți: „Nu m-aș lăsa niciodată păcălit să-l urmez pe Antihrist!” Însă Pavel avertizează că oamenii vor fi orbiți și înșelat de propriul păcat (2: 9-10). Satana va convinge lumea, la fel cum a convins-o pe Eva, de faptul că Dumnezeu nu ar pedepsi păcatul (2:11).

Dragilor, nu trebuie să fie așa pentru niciunul dintre noi. Dumnezeu a făcut o promisiune în legământ să înlăture înșelarea din noi și să ne dăruiască biruință asupra păcatului, prin puterea crucii lui Hristos. Tot ceea ce ne cere este să declarăm război păcatului nostru, spunând: „Nu voi face pace cu acest obicei! Refuz să mă conformez. Eliberează-mă, Tată, prin Duhul Tău!” Când va auzi această rugăciune, va trimite din cer putere și slavă prin Duhul Sfânt, iar diavolul nu va avea nicio șansă!

Rugați-vă chiar acum ca Dumnezeu să pună în voi o mare reverență pentru Cuvântul Său! Cereți-I să vă ajute să fiți disciplinați în citirea Scripturilor! Și rugați-L pe Duhul Sfânt să vă ajute să puneți la inimă ceea ce ați citit – să credeți că Dumnezeu împlinește ceea ce spune!

Download PDF