Pace în furtună | World Challenge

Pace în furtună

David Wilkerson (1931-2011)February 20, 2020

Dumnezeu i-a promis prorocului Zaharia că El va fi în zilele de pe urmă un zid de foc în jurul poporului Său: „Eu însumi - zice Domnul - voi fi un zid de foc de jur împrejurul lui!” (Zaharia 2:5). De asemenea, Isaia mărturisește: „Da, peste toată slava va fi un adăpost, o colibă, ca umbrar împotriva căldurii zilei şi ca loc de adăpost şi de ocrotire împotriva furtunii şi ploii.” (Isaia 4:6)

Aceste făgăduințe au scopul să ne mângâie înaintea marelui necaz care va veni în vremea de pe urmă. Isus spune că necazul care va veni, va fi atât de înspăimântător, încât oamenii își vor da sufletul de groază când vor vedea ce se va întâmpla. (vezi Luca 21:26)

Acum, dacă Isus spune că necazul care va veni va fi cumplit, putem fi siguri că va fi un moment copleșitor în istorie. Cu toate acestea, Biblia ne asigură că Dumnezeu nu trimite niciodată judecata asupra unei societăți fără a descoperi mai întâi prorocilor Săi ce are de gând să facă: „Nu, Domnul Dumnezeu nu face nimic fără să-Şi descopere taina Sa slujitorilor Săi proroci.” (Amos 3:7)

Aceasta este o expresie minunată a dragostei mărețe pe care o are Domnul pentru poporul Său. Chiar înainte de iminenta furtună a judecății, El poruncește întotdeauna prorocilor Săi să avertizeze poporul Său să se întoarcă la El: „Eu am vorbit prorocilor, am dat o mulţime de vedenii şi am spus pilde prin proroci.” (Osea 12:10)

Ține minte întotdeauna că Dumnezeu cheamă cu iubire poporul Său să se întoarcă la El ca să-i poată proteja în vreme de furtună. Țara noastră s-a îndepărtat foarte mult de Dumnezeu. Uitați-vă doar la rata avorturilor, la condițiile din școli, la dependența, blasfemiile și imoralitatea din societatea noastră.

Cum să avem aceeași atitudine pe care ar fi avut-o Isus în aceste vremuri tulburi? Secretul: Isus avea întotdeauna pe Tatăl înaintea Sa! David vorbește în mod profetic despre Hristos: „Eu aveam totdeauna pe Domnul înaintea mea, pentru că El este la dreapta mea, ca să nu mă clatin.” (Fapte 2:25). Înțelesul literal este: „Am fost tot timpul în prezența Sa, privind fața Sa.”

Preiubiților, dacă urmează să trecem prin apropiata furtună, atunci trebuie să fim pregătiți ca nimic să nu ne tulbure duhul. Și singurul lucru pentru a fi gata, este de a petrece timp în prezența Tatălui, privindu-I fața. Trebuie să fim în singurătate cu El - pe genunchi - până când suntem pe deplin convinși că El este la dreapta noastră!

Download PDF