PENTRU CĂ UN OM CU SUFLETUL GOL S-A ÎNTÂLNIT CU ISUS | World Challenge

PENTRU CĂ UN OM CU SUFLETUL GOL S-A ÎNTÂLNIT CU ISUS

Gary WilkersonMay 28, 2018

„De pildă, fraţilor, uitaţi-vă la voi care aţi fost chemaţi: printre voi nu sunt mulţi înţelepţi în felul lumii, nici mulţi puternici, nici mulţi de neam ales. Dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii, ca să facă de ruşine pe cele înţelepte. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii, ca să facă de ruşine pe cele tari. Şi Dumnezeu a ales lucrurile josnice ale lumii şi lucrurile dispreţuite, ba încă lucrurile care nu sunt, ca să nimicească pe cele ce sunt; pentru ca nimeni să nu se laude înaintea lui Dumnezeu. Şi voi, prin El, sunteţi în Hristos Isus. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înţelepciune, neprihănire, sfinţire şi răscumpărare, pentru ca, după cum este scris: „Cine se laudă să se laude în Domnul.” (1 Corinteni 1: 26-31)

Pavel sau Saul, după cum era cunoscut înainte de convertirea sa, avea cu siguranță multe lucruri cu care să se poată lăuda în firea lui. Fiind foarte inteligent, era un lider înnăscut și poseda multe abilități. Născut într-o familie evreiască devotată, în timp ce era încă destul de tânăr, a fost trimis la Ierusalim pentru a primi o educație aleasă la școala lui Gamaliel, unul dintre cei mai renumiți rabini din istorie (vezi Faptele Apostolilor 22: 3). Această școală se remarca prin faptul că oferea studenților săi o educație echilibrată, în acest fel şi Pavel având acces la literatura clasică, filozofie și etică.

Dar Pavel fusese un om violent, un om cu sufletul gol până la întâlnirea lui cu Isus. El încercase să realizeze ceea ce el considera ca fiind scopurile lui Dumnezeu prin înțelepciunea și efortul omenesc, folosind propria sa putere și înțelegere. Când s-a întâlnit cu Hristosul cel viu și a primit revelația adevărului, Isus l-a făcut să vadă pe cine persecutase de fapt. După câteva zile de orbire și timp să se gândească la ceea ce i se spusese, Pavel era gata să învețe adevărul despre acest Isus pe care Îl urâse atât de mult în ignoranța lui. El putea spune cu mare încredere: „Căci n-am avut de gând să ştiu între voi altceva decât pe Isus Hristos, şi pe El răstignit.” (1 Corinteni 2: 2)

Saul cel mândru a devenit umilul Pavel. El vorbea prin dragostea venită din Isus Hristos cu o înțelepciune care nu era a lui. Singura lui dorinţă era ca oamenii să-L cunoască pe Isus. Același lucru ar trebui să fie valabil și pentru noi astăzi, în măsura în care ne păstrăm atenția asupra lui Isus și asupra dragostei Sale mari față de cei din jurul nostru.

Download PDF